Zastupitelský úřad Slovenské republiky v Berlíně

Budova zastupitelského úřadu stojí v centru města, ve čtvrti Tiergarten na Hildebrandstrasse. V objektu se nacházejí úřady, konzulát, reprezentační část a byty. Jednotlivé funkční celky jsou od sebe oddělené, mají i vlastní vstupy. Prostorová koncepce však byla založená na celistvosti hmoty stavby, uvnitř je akcentovaná převýšenou dvoranou. Toto uspořádání přináší přirozené světlo do dispozice, která vznikla ve stísněných podmínkách daného pozemku. Dvorana i rozmístění rozdílných funkcí byly podřízeny podélné kompoziční ose od průčelí a zóny reprezentačního vstupu až ke společenským prostorům u zahrady.

Naším záměrem bylo vytvořit neokázalou a civilní stavbu s určitou noblesou. Chtěli jsme, aby byla dobře zapamatovatelná a zároveň charakterizovala naši republiku. Podřídili jsme tomu tektonické uspořádání fasád i koncepci materiálového řešení a povrchů budovy. Dominujícím materiálem je pohledový beton ve své ušlechtilé podobě a precizním provedení, doplňuje ho dřevo a sklo. Dům se tak zařadil k dalším berlínským novostavbám podobného charakteru. 

Konstrukční řešení: železobetonový nosný skelet vnitřních sloupů a obvodových stěn s monolitickými železobetonovými stropy.

Autorská zpráva

Investor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Autoři: Martin Kusý, Pavol Paňák, Mária Kusá, Jana Paňáková, Martin Kusý, ml., Roland Hoferica
Plocha pozemku: 1350 m2
Zastavěná plocha: 654 m2
Podlažní plocha: nadzemní podlaží 2020 m2; suterén 600 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*