Cukrovar Lenešice

Cukrovar Lenešice

(22. 11. 2018) Centrum dvou dosud oddělených obcí s neopakovatelným géniem loci

   
 
 
 
 

Cukrovar Lenešice

Obec Lenešice sevřená mezi povodím řeky Ohře a chráněnou krajinnou oblastí Českého středohoří přímo navazuje na město Louny v severozápadních Čechách. Do historie se obec zapsala s nástupem průmyslové éry: v roce 1880 zde byl vybudován jeden z největších českých cukrovarů. Komín cukrovaru se stal regionálním „landmarkem“. Provoz byl v roce 1982 ukončen a dnes je areál cukrovaru průmyslovým brownfieldem. Obec se stávající nepříznivou situaci rozhodla změnit a v roce 2017 vypsala architektonicko-urbanistickou soutěž s ambicí vytvořit z opuštěné periferie funkční součást Lenešic: v soutěži zvítězil návrh ateliéru MS architekti.

Navrhli jsme novou strukturu, která netvoří „jen novou čtvrť“, ale respektuje genia loci bývalého cukrovaru a reaguje na potřeby obce: vytvořit prostor pro rozvoj, propojit Lenešice s obcí Dobroměřice a definovat nové přirozené centrum celé lokality. Areál bývalého cukrovaru představuje zhruba šestinu rozlohy Lenešic. Jedná se nepochybně o zodpovědný úkol, definovat dlouhodobý rozvoj obce – založit plnohodnotnou sídelní strukturou s kvalitním veřejným prostorem, občanskou vybaveností a dopravní sítí. Nově navrženou čtvrť jsme zpřístupnili ze dvou míst v ulici Husova, která je hlavní tepnou obce. Oba vstupy jsou sdíleným veřejným prostorem nových i stávajících obyvatel obce. Dominantou západního vstupu – nového náměstí je částečně zachovalá „ruina“ cukrovaru – zhmotněná industriální minulost a nositel génia loci Lenešic. Ruina cukrovaru se má stát pečlivě komponovaným veřejným prostorem s amfiteátrem, galerií pod širým nebem, prostorem pro volnočasové aktivity a setkávání. V čele nově koncipovaného náměstí navrhujeme dům dětí a mládeže s knihovnou a kulturním sálem, který vznikne konverzí jedné z budov cukrovaru. Součástí „industriálního parku“ zůstane i cukrovárenský sklad, ze kterého vznikne občanská vybavenost. Od západního vstupu do lokality – nového lokálního centra obce povede hlavní ulice, na kterou navazuje struktura rodinných domů a různorodých veřejných prostorů: menší parky, dětská hřiště, prostory k setkávání a odpočinku.

Hlavní ulice povede směrem na jih a odtud na severovýchod k východnímu vstupu, kde je navržen další bytový dům s prostorem pro služby v parteru. Lenešice a Dobroměřice jsme propojili sítí pěších komunikací, které navazují na hlavní ulici nové čtvrtě. Vznikne kompaktní a kvalitní veřejný prostor – centrum dvou dosud oddělených obcí.

Autor: MS architekti s.r.o.: Ing. arch. Gabriela Buzková, Ing. arch. Kateřina Holotová, Akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Eliška Chlachulová, Ing. arch. Milan Ševčík, doc. Ing. arch. Michal Šourek

Komentáře ke článku

 
 
 
 

22. 11. 2018 19:07:06. Re: Cukrovar Lenešice. Lubor Šimek
23. 11. 2018 12:50:36. Re: Re: Cukrovar Lenešice. Jitka

 
 
 
 

22. 11. 2018 19:07:06. Re: Cukrovar Lenešice. Lubor Šimek

  Vtipné je, že na oficiálních stránkách obce v článku o historii není o cukrovaru ani zmínka. Nic, jako by nikdy neexistoval. Zvláštní...

23. 11. 2018 12:50:36. Re: Re: Cukrovar Lenešice. Jitka

  Pro spoustu lidí průmyslová historie nic neznamená. Ty stránky zřejmě tvořil někdo takový.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz