David Lašek, Miroslav Styk, Martin Želiar - Most medzi

David Lašek, Miroslav Styk, Martin Želiar - Most medzi

(4. 4. 2017) Olověný Dušan 2017

   
 
 
 
 

David Lašek, Miroslav Styk, Martin Želiar - Most medzi

Ateliér Císler & Pazdera na Fakultě architektury ČVUT

Bytový dům se nachází v Holešovicích na atraktivním místě na břehu Vltavy v bezprostředním sousedství mostu a je koncipován jako celý blok. Jde o pavlačový dům, jehož pavlače obíhají vnitřní obvod bloku kromě severní strany, kde je kvůli osvětlení bytů pavlač orientována do nově vzniklého náměstí.
V suterénu budovy se nachází podzemní parkoviště pro rezidenty. V parteru se nachází volný prostor k pronájmu obchodníkům a společné prostory k užívání všech obyvatel bloku. Druhé, třetí a čtvrté podlaží disponují stejnou skladbou bytů v různých variacích, která se odráží na fasádě. V pátém podlaží jsou velkorysejší byty s velkými terasami utvářejícími členitou střešní krajinu. Fasády jsou pokryty šedou stěrkovou omítkou a jsou členěné nepravidelně rozmístěnými zapuštěnými balkony.

Most propojuje dvě pražské čtvrti Holešovice a Karlín. Stavba je charakteristická pilíři s trojúhelníkovitými otvory a hnědooranžovou barvou, kterou vytváří nový charakter místa.
Základní ideou návrhu bylo vytvořit most, který kromě dopravního spojení dvou břehů poskytne prostor na trávení volného času. Projekt prostřednictvím mostu poskytuje únik ze současného městského prostředí. Pod mostem, jehož konstrukce vytváří jedinečnou atmosféru, vzniká krytý veřejný prostor s určitým stupněm intimity v kontaktu s vodou jako významným přírodním prvkem. Toto rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, mezi umělým a přírodním prostředím nám skrze rozhovory, tanec, divadlo, alkohol a rozkoš přináší krásu hedonistického života do naší společnosti.
Pro člověka je typická flexibilita a schopnost přizpůsobovat se vnějším vlivům a nečekaným událostem. Daný prostor symbolizuje lidské bytí a stejně jako naše životy je i most schopný přizpůsobit se okolním změnám.
Autorská zpráva

Hodnocení poroty
Téma mostu mezi Holešovicemi a Karlínem v Praze je určitě velmi aktuální a je skvělé, že se některé ateliéry tomuto úkolu věnovaly. Ze všech projektů oslovila porotu nejvíce varianta mostu, která řeší nejen propojení a zástavbu na obou vltavských březích, ale zajímá se i o dění při dotyku s vodou. Autoři nabízejí netradiční nabídku aktivit přímo u hladiny a dávají tak šanci oživit veřejné prostory pro pěší, které jinak příliš nevnímáme jako běžnou součást města.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

14. 4. 2017 22:21:16. Re: David Lašek, Miroslav Styk, Martin Želiar - Most medzi. Radis

  Lasek na HRAD!

16. 4. 2017 10:51:36. Re: David Lašek, Miroslav Styk, Martin Želiar - Most medzi. Jitka

  Jak ta spodní úroveň pro pěší a pro trávení volného času reaguje na změny výšky vodní hladiny? Co se stane při povodni?

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz