Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb

ulice Družstevní a Mělnická, Líbeznice

(29. 12. 2020) Ehl & Koumar Architekti

   
 
 
 
 

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb

Pro historické centrum obce Líbeznice jsou typické uzavřené formy hospodářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. Nároží ulic Družstevní a Mělnická ovládají bílé budovy obecního úřadu a Domu služeb, které jsou úhelným kamenem celého obecního prostoru. V druhém plánu za Domem služeb jsme proto chtěli vytvořit intimnější prostor, jakousi agoru nebo náměstíčko odstíněné od tranzitní dopravy.


Barevné objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytvářejí s Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu „komunikují“ a dávají novému nádvoří lidské měřítko. Hasičská zbrojnice se otáčí svým čelem do Mělnické ulice a široké schodiště vedle ní umožňuje důstojný nástup do nového veřejného prostoru. Ten je oživen dvěma řadami stromů mezi kolmými stáními a sochami „ochránců stromů“ Ivany Šrámkové. Ti už dostali od občanů svá jména a dávají nádvoří charakter a určitou radost.

Podlouhlý objekt zázemí technických služeb pohledově odděluje pobytovou reprezentativní část dvora od manipulační a skladové plochy v zadním plánu území. Stanice dobrovolných hasičů stojí včele dvora, orientována je ve směru příjezdu. Svou boční fasádou se zapojuje do obecního prostoru ulice s parkovou úpravou. Sem je orientována víceúčelová klubová místnost hasičů. Podél východní hranice území ponecháváme volný pás zeleně s možností pěšího propojení plánované obytné čtvrti v záhumením prostoru obce.

Jednotný vzhled a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Obezděné pilíře vymezují užitný prostor a podpírají dřevěnou konstrukci valbové střechy se střešní krytinou z velkoformátového plechu. Volný prostor mezi pilíři vyplňuje dřevěný rastr, který zajišťuje dostatečné provětrání a prosvětlení objektu a v exponované části slouží zároveň jako slunolam. Vytápěné prostory jsou zatepleny zevnitř pomocí vložených izolačních panelů dřevěné konstrukce. 

Sjednocená barevnost objektů v různých, ale blízkých odstínech červené – od přírodních cihel přes barvu střešní krytiny, část vnitřních výmaleb v odstínu antuky až po krycí nátěr oken a žaluzií – zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání staveb.

Autorská zpráva

Investor: Obec Líbeznice
Autoři: Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Jaroslav Malina, Jan Lankaš, Ivana Šrámková – sochy ochránců stromů
Projekt: Ehl & Koumar Architekti s.r.o., Atelier RENO spol. s r.o.
Generální dodavatel: GEMA ART GROUP a.s., stavbyvedoucí Ing. Jan Drössler, Ing. Radovan Koutek – vedoucí projektu
Technický dozor investora: Ing. Aleš Řada
Náklady: 25 mil. Kč bez DPH; stavba vyrostla díky finanční pomoci ministerstva vnitra a Středočeského kraje

Hasičská zbrojnice: zastavěná plocha 216,45 m2, obestavěný prostor 1060,61 m3, užitná plocha 166,66 m2, počet uživatelů 10-12 osob
Zázemí technických služeb: zastavěná plocha 324,00 m2, obestavěný prostor 1504,80 m3, užitná plocha 253,87 m2, počet uživatelů 10 osob
Celková plocha řešeného území: 3910 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 

4. 1. 2021 22:00:57. Re: Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb. Roman

  musí být vše, co se týká hasičů červené?

9. 1. 2021 21:12:25. Re: Re: Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb. Jitka

  Červená je pro hasiče symbolická a každý podle ní pozná, že jde právě o hasičovnu. Ale taky si myslím, že všeho moc škodí. Určitě by budově prospělo, kdyby se s tak agresivní barvou zacházelo střídměji a byla doplněná nějakou neutrální.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz