Kaple sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku

Kaple sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku

(1. 8. 2023) Zdeněk Rothbauer, Karel Filsak

   
 
 
 
 

Kaple sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku

Na pomezí mezi Vítovou a Horní Vsí ve Fryštáku u skalnatého vrchu při úpatí svůdných Hostýnských vrchů vyrostla střídmá a surová kaple sv. Antonína Paduánského. Úspornému sakrálnímu prostoru dominuje kruh, řecký kříž a režné zdivo. Přiznaný materiál konstrukce i lapidárnost geometrických forem nevychází pouze z vnitřního přesvědčení dvojice architektů; odkazuje také k podstatě a skromnosti františkánského řádu.

Výslednou formou je jednoduchá kruhová stavba ukončená sedlovou střechou. Výrazový prostředek kruhu použitý při návrhu odkazuje na tradici prvních křesťanských kostelů, zvláště na rotundy typické pro předrománský a románský sloh. Místo tradičního zaklenutí kupolí je však vertikála ukončena atypickou sedlovou střechou. Kruh vyjadřuje cyklickou povahu vesmíru a všeho života na zemi. Kaple je přístřeším, tichým vnitřním prostorem určeným ke kontemplaci.

Střídmost stavby vychází z hodnot řádu Menších bratří sv. Františka z Assisi, mezi které byl sv. Antonín přijat. Těmi jsou chudoba, nepřijímání privilegií, poustevnictví a vzdělávání. Kaple ctí tuto zdrženlivost, ctí materiálový a historický kontext, ctí průmyslovou estetiku a specifikum kraje. Byť je objekt výrazný, jeho výraznosti je docíleno pokornou cestou – snahou o formální jednoduchost. Cihla je základním stavebním prvkem. Zdivo je vedle obvodové zdi v maximální možné míře použito i na ostatní konstrukce jako jsou lavice, dlažba, přístupová cesta a chrliče. Vytváří se tak mírně abstrahovaný tvar korespondující s krajinou. Stavba svými detaily a materiály nejitří mysl, ale je tichým místem k rozjímání. Důležitým prvkem interiéru se stává prázdnota, kterou podtrhují přiznaná konstrukce a surový materiál neomítnuté zdi.

Prostá modlitebna poskytuje silnou míru intimity s úmyslem, aby každý návštěvník zaměřil svůj pohled téměř nevyhnutelně směrem vzhůru. Namísto fresek a kopule vidí v potemnělé prázdnotě světelný baldachýn prostupující skrz konstrukci střechy. Tvarová změna střechy, která vychází z jasné geometrie a oscilace na hraně mezi tradicí a novotvarem, dodává realizaci vlastní charakteristický výraz.

Samotná střecha se zdánlivě dotýká zdiva pouze ve dvou bodech. Tím vyvolává dojem rovnováhy, klidu a harmonie. Ve skutečnosti konstrukci podepírá struktura dvanácti podpěr tvořících vertikální členění a rámy bočních světlíků. V názvosloví geometrie jsou střešní roviny tvořeny polovinou elipsy. Zastřešení bylo konstruováno jako prostorový prvek z pozinkované oceli v subtilních proporcích. Byť v průběhu realizace došlo k mnoha kompromisům zejména v kvalitě provedení, původní záměr se povedlo udržet a s ústupky i zrealizovat.

Se symbolikou božího světla snášejícího se z nebe obdobně pracuje i intimní přisvětlení interiéru. Nepřímý zdroj světla vychází z reliéfu řeckých křížů. Všechny detaily kaple jsou přizpůsobeny kruhovému charakteru stavby. Vnitřní vybavení – jako ambon, lavice, zavěšené světlo, stojan s nádobou pro lilii – v kolektivní souhře symbolicky podtrhuje pravdivost a skromnost tohoto světce.

Autorská zpráva

Autor: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Karel Filsak
Spolupráce: Ing. arch. Vendula Bažová

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Kultura

Dokončení

2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 8. 2023 21:06:31. Re: Kaple sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku. Lea Nardová

  Tak ukázněné a přitom tak okouzlující. Musím to vidět na vlastní oči...

12. 10. 2023 08:19:03. Re: Re: Kaple sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku. zdeněk meisner

  Pokud jako součást stavby chápeme i individuální přístup vypojený z vozovky, stavba nesplňuje vyhl.3698/2009 ani prostý selský rozum - Františkáni jednali ve prospěch chudých a postižených. Zde si může vozíčkář bez električáku leda trhnout nohou.

14. 10. 2023 12:37:46. Re: Re: Re: Kaple sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku. Jitka

  Koukla jsem na mapy.cz. Tam to tak hrozně nevypadá.

7. 8. 2023 14:42:28. Re: Kaple sv. Antonína Paduánského ve Fryštáku. BlueBoss

  Sympatická stavba pro sympatický řád. Provedení je tak dokonalé, že jsem fotky považoval za vizualizace :-)

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 Business Media One, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz