Komunitní dům seniorů Malonty

Komunitní dům seniorů Malonty

(22. 11. 2018) Autorem projektu je Ladislav Nováček z atelieru LT, s. r. o. 

   
 
 
 
 

Komunitní dům seniorů Malonty

Stavba vytváří jednopodlažní monoblok. Dvě krajní sekce jsou propojeny společným vstupním vestibulem uprostřed. V tomto prostoru se nachází i samostatná společenská místnost kruhového půdorysu. Vstupy do jednotlivých bytových jednotek jsou přes společné temperované prostory.

Objekt je řešen jako bezbariérový. Plánovanému využití stavby k bydlení osob s omezenou pohyblivostí a tělesným postižením jsou přizpůsobeny dispozice i vybavení bytů (madla na dveřích a v koupelnách s WC, sprchový kout ve spádu bez obruby, kuchyňské linky s pojezdem, umístění zásuvek a vypínačů, táhla na otevírání oken). Bezbariérový přístup je zajištěn jak na venkovní terasu, tak i do objektu po zpevněné ploše.

Stavba je postavena z vápenopískového zdicího systému KMB SENDWIX. Obvodové i vnitřní nosné stěny objektu jsou vyzděny tl. 240 mm a 175 mm. Vnitřní nenosné příčky jsou z vápenopískového zdiva KMB SENDWIX tl. 115 mm. Obvodové zdivo je zatepleno izolací tl. 160 mm.

Pro zastřešení byly použity betonové tašky od stejného výrobce – KM BETA.

___

KMB SENDWIX

Přednosti systému spočívají v nadstandardních akumulačních, akustických a statických parametrech. Díky vysoké pevnosti zdicích prvků (15 až 25 MPa) lze dosáhnout výrazně menších tlouštěk nosných stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy. Akustický útlum stěn tl. 240 mm dosahuje hodnoty u vzduchové neprůzvučnosti Rw až 57 dB. V kombinaci se zateplovacími systémy dosahují obvodové stěny vysokých tepelněizolačních hodnot (tepelný odpor R až 8,30 m2K/W, součinitel prostupu tepla U až 0,12 W/m2K). Požární odolnost materiálu splňuje vysoké požadavky třídy A – nehořlavé. Přesné rozměry jednotlivých cihelných bloků umožňují velmi přesné zdění na lepidlo. Rovný povrch stěn je vhodný pro aplikaci tenkovrstvých omítek a přímé lepení obkladů a zateplení. Díky přesným rozměrům lze dosáhnout velmi příznivé pracnosti a zkrátit tak dobu výstavby.
Vápenopískové cihly lze použít pro obvodové i vnitřní zdivo. V interiéru se dá užít jak pro nosné, tak výplňové dělicí stěny. Pro výše uvedené vlastnosti jsou vápenopískové cihly ideálním materiálem pro vyzdívání tepelněizolačních vícevrstvých obvodových stěn.
___


Investor: Obec MALONTY
Autor: Ladislav Nováček / atelier LT, s. r. o.
Dodavatel: VIDOX, s. r. o.
Zastavěná plocha stavby: 1120 m2
Obestavěný prostor: 5160 m3
Celkové náklady: objekt 23,5 mil Kč, zpevněné plochy 2,5 mil. Kč
Kapacita stavby: I ETAPA – 12 samostatných bytových jednotek, společné prostory (společenská místnost a vestibul), kotelna a skladové prostory
Foto: Ondřej Mika

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2018, str. 88-89Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz