Konference VODA 2020

Konference VODA 2020

(1. 9. 2020) Městské inženýrství a nakládání s vodou

   
 
 
 
 

Konference VODA 2020

Čtvrtá sekce konference Voda 2020 se opírá o několik vzájemně propojených tematických oblastí, zejména technickou infrastrukturu (technická obsluha urbanizovaných území), územně technickou problematiku (urbanismus a územní plánování), facility management (správa majetku a provoz veřejné infrastruktury) a moderní informační technologie s tím spojené – informační model budovy BIM.

„Městské inženýrství pokrývá aspekty celkové koncepce udržitelného rozvoje urbanizovaného území, zahrnující především problematiku územního plánování a veřejné infrastruktury. Jednotlivé příspěvky jsou zaměřeny na nakládání s dešťovými vodami v městském prostředí, hodnocení městských vodárenských sítí a řízení rizik inženýrských sítí, vodu v rekultivované krajině a v neposlední řadě na propojení digitální technické mapy a BIM jako nezbytnost při správě a provozu systémů pro zásobování vodou“, shrnuje program této sekce její garant doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., předseda České společnosti městského inženýrství a viceprezident ČSSI.

Na konkrétních projektech se posluchači seznámí se zadržováním dešťových vod v městském prostředí a rostlé zástavbě – např. v ulicích Budovatelů, Stradická a Školní v Roudnici nad Labem, nakládáním s dešťovými vodami v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, dále s optimalizací systému správy vodárenských sítí pro zásobování pitnou vodou na území města Hlučína a přilehlých obcí Bobrovníky a Darkovičky a také s revitalizací nábřeží řeky Ostravice. Nebude chybět téma nakládání s vodou v krajině rekultivované po těžbě.

Program Konference VODA 2020
úterý 20. října 2020

Sekce D: Městské inženýrství
garant: doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

Téma – Městské inženýrství, facility management a BIM

___

VODA 2020 / Stavba a voda, 19.-20. 10. 2020, hotel Olšanka v Praze 3

Konference představí důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou. Prezentovány budou rovněž aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině. Cílem konference je vzájemně se inspirovat a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství - v prostředí, v němž žijeme.

Pořádají
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

Tematické zaměření přednášek
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika 

Doprovodný program
Součástí akce budou exkurze a výstava Stavba a voda.

Prezentace konference
Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

podle podkladů pořadatele

Související články:
Konference VODA 2020 – program sekce C 27.8.2020
Konference VODA 2020 – program sekce B  24.8.2020
Konference VODA 2020 – program sekce A  20.8.2020
Voda 2020 – stavba a voda  20.6.2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 

2. 9. 2020 04:48:57. Re: Konference VODA 2020. Zdeněk Meisner

 
 
 
 

2. 9. 2020 04:48:57. Re: Konference VODA 2020. Zdeněk Meisner

  Sborník ?
Dobrý den.
Anoncovanou možnost stažení sborníku jsem na stránkách nenašel. Prosím o laskavé sdělení kde najdu link. Pokud je stažení vázáno na jeho zaplacení, rád zaplatím. Děkuji Vám. Arch Zd.Meisner t.721964545

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz