Konference VODA 2020

Konference VODA 2020

(3. 9. 2020) Vliv vody a vlhkosti na stavby

   
 
 
 
 

Konference VODA 2020

Voda a vlhkost zdiva budov budou tématem páté sekce konference Voda 2020. Lze je považovat za základní problémy, které spolu se statikou ovlivňují rozhodování investorů o způsobech a rozsahu rekonstrukcí. Rovněž některé novostavby není možné z důvodu vlhkosti zkolaudovat. Nejedná se pouze o hmotnostní vlhkost zdiva, ale také o relativní vlhkost vnitřního prostředí, o výskyt mikrobiologických škůdců atd.

Veškeré zdivo historických i novodobých domů má svoji přirozenou hmotnostní vlhkost. Tato skutečnost ovlivňuje vlastnosti konstrukcí a také mikroklima interiérů. Navíc není výjimkou napadení stavebních konstrukcí živými organismy, které pro svůj vznik a existenci potřebují vlhkost, vzduch a živý substrát. Budovy se rovněž potýkají s problémy větrem hnaného deště, čímž dochází k namáhání fasád vodou, přičemž účinky jsou srovnatelné s namáháním střech. Důležité je proto hledat efektivní prostředky k ochraně stavby před nežádoucími účinky vody.

„Se zdražováním staveb a pozemků rostou požadavky investorů na intenzivní využití všech prostor ve stavbě včetně podstřešních a podzemních. Vzrůstá proto tlak na efektivní navrhování staveb. Požadavky na vlhkostní stav prostředí se zpřísňují a zvyšují se nároky dostatečnou ochranu podzemních částí stavby před nežádoucím působením vody i na spolehlivost samotných hydroizolačních konstrukcí, stejně jako požadavky na hydroizolaci střešních plášťů a fasád,“ vysvětluje Ing. Luboš Káně, Ph.D., předseda České hydroizolační společnosti ČSSI.

Mezi představenými projekty se v této sekci objeví sanace kláštera Svatý Jan pod Skalou nebo třeba realizace fasád s povlakovou hydroizolací u architektonicky výjimečných projektů - rozšíření Centra moderního umění DOX v Praze a modlitebny v Sedlčanech. Prezentovány budou také spolehlivé hydroizolační konstrukce podstřešní i podzemní, vlhkostní poruchy fasád se skládaným pláštěm anebo drenáže pozemních staveb a systémy pro hospodaření s dešťovou vodou. Svůj vstup bude mít také Česká hydroizolační společnost ČSSI, která vydává směrnice jako pomůcky pro efektivní navrhování ochrany staveb před nežádoucím působením vody.
 

Program Konference VODA 2020
úterý 20. října 2020
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.
Téma 1 – Vliv vody a vlhkosti na stavby
Téma 2 – Ochrana stavby před nežádoucími účinky vody
Téma 3 – Střechy a fasády
Téma 4 – Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby před vodou

___

VODA 2020 / Stavba a voda, 19.-20. 10. 2020, hotel Olšanka v Praze 3
Konference představí důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou. Prezentovány budou rovněž aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině. Cílem konference je vzájemně se inspirovat a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství - v prostředí, v němž žijeme.

Pořádají
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

Tematické zaměření přednášek
Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
Sekce D: Městské inženýrství
Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
Sekce F: Geotechnika 

Doprovodný program
Součástí akce budou exkurze a výstava Stavba a voda.

Prezentace konference
Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

podle podkladů pořadatele


Související články:
Konference VODA 2020 – program sekce D  31.8.2020
Konference VODA 2020 – program sekce C  27.8.2020
Konference VODA 2020 – program sekce B  24.8.2020
Konference VODA 2020 – program sekce A  20.8.2020
Voda 2020 – stavba a voda  20.6.2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz