Laboratoře a počítačové centrum CzechGlobe

Laboratoře a počítačové centrum CzechGlobe

(19. 12. 2016) atelier-r

   
 
 
 
 

Laboratoře a počítačové centrum CzechGlobe

Nový pavilon experimentálních technik v areálu Centra CzechGlobe zahrnuje centrální fyziologickou, izotopovou a metabolomickou laboratoř pro studium procesů asimilace uhlíku. Činnost Centra je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém globální změny, která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tematické segmenty: atmosféra – ekosystém – socioekonomický systém.

Urbanisticko-architektonické řešení: Na pozemku se už nacházely dvě propojené dvoupodlažní budovy, nový objekt je tedy doplňuje tak, aby všechny tři hmoty tvořily jednotnou kompozici. Samostatně stojící stavba není se sousedními budovami nijak propojena a doplňuje sestavu dvou stávajících budov do kompaktního urbanistického celku. Třetím pavilonem graduje nejen urbanistická kompozice, ale jeho realizací symbolizuje i dynamický rozvoj tohoto brněnského pracoviště.
Jeho hmota reaguje na okolní zástavbu a rozlohu pozemku, nekonkuruje stávajícím budovám, ale citlivě je doplňuje. Umístění domu ještě více vymezuje prostor vnitřního atria a dává mu komornější dimenzi. Při řešení nového objektu byla zohledněna také orientace budovy ke světovým stranám, neboť dům je řešen jako nízkoenergetický.
Linie severní fasády nového bloku je prodloužením téže fasády objektu B. Díky tomu zůstal zachován průhled mezi domy od ulice Rybářské až po sousední budovu fakulty architektury. Zůstává rovněž vjezd do areálu z ulice Rybářské a vstup z protější strany, tedy od fakulty. Na solitér nového bloku navazuje členění venkovních ploch – plocha příjezdové komunikace i vnitřní klidová plocha.

Budova má tvar kvádru, z něhož jižním směrem vystupuje blok skleníku, na severozápadní straně betonový blok trafostanice. Hlavní hmota je v parteru severovýchodní části „vyříznuta“ tak, že nároží levituje ve výšce 3,5 m nad terénem. Důvodem pro tuto úpravu bylo ochranné pásmo kanalizačního kolektoru, který vede pod objektem a nesmí na něm nic stát. Pohledový beton zdůrazňuje ryze vědecký, strohý, praktický, odolný, trvalý charakter domu a je dominantním materiálem nejen na plášti budovy, ale také v interiéru. Technický charakter budovy podtrhují také instalační rozvody, které jsou ve velké míře vedeny po povrchu konstrukcí stěn a stropů.

Nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový deskostěnový systém. Jak vnější, tak i vnitřní stěny jsou ze železobetonu tloušťky 200 mm. Obvodové stěny mají plášť ve formě sendvičové struktury. Mezi zavěšeným vnějším betonovým pláštěm a vnitřní nosnou stěnovou konstrukcí je vložena tepelná izolace. Vnitřní železobetonové stěny tloušťky 200 mm jsou nutné z důvodu tuhosti objektu.

Dispoziční řešení
Objekt má čtyři nadzemní podlažní a jedno podlaží podzemní. U severního průčelí je parkovací plocha, hlavní vstup je situován na východní straně v úrovni prvního nadzemního podlaží. Za prosklenou stěnou s posuvnými dveřmi se nachází vstupní hala s hlavním schodištěm, v jehož zrcadle je umístěn výtah. V samostatném bloku na severu je umístěna trafostanice.
Z haly v suterénu jsou přístupné sklad, laboratoř, technická místnost a temná komora, která má světlou výšku přes dvě patra. Centrálním prostorem druhého a třetího podlaží je hala s tzv. cofee pointem uprostřed. Je to vymezený ostrůvek s kuchyňskou linkou a s možností posezení. Z centrálního prostoru jsou přístupné všechny místnosti v rámci podlaží. Ve čtvrtém podlaží je velká laboratoř s fytotronovými komorami, zasedací místnost (knihovna) a na venkovní terase vzduchotechnické a chladicí zařízení.

Laboratoř ekofyziologických studií je vybavena souborem přenosných přístrojů pro ekofyziologická měření (gazometrické systémy, fluorimetry, spektroradiometry) a stacionárních analytických přístrojů (spektrofluorimetr, Ramanův spektrometr). Izotopová a metabolomická laboratoř je vybavena kompletním systémem dvourozměrné plynové chromatografie s hmotnostním detektorem těkavých a snadno derivatizovatelných metabolitů, vysokotlakou kapalinovou chromatografií s hmotnostním detektorem pro stanovení netěkavých metabolitů a izotopovým hmotnostním spektrometrem pro stanovení poměrů stabilních izotopů v plynných i pevných vzorcích systému půda-rostlina-atmosféra a poměru izotopů ve vybraných metabolitech. Laboratoř je dále vybavena termogravimetrickým analyzátorem.

Autorská zpráva
Foto: Aleš Ležatka, Ester Havlová


 

Přístavba laboratoří a počítačového centra CzechGlobe
Místo: Bělidla 986/4a, Brno
Investor, uživatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Autor: atelier-r; Miroslav Pospíšil, spolupráce Martin Borák, Bořivoj Kovář
Generální projektant: atelier-r, s.r.o.
Generální dodavatel stavby: OHL-ŽS, a.s., divize 1 Brno
Zastavěná plocha: 398 m2
Užitná plocha: 1480 m2
Obestavěný prostor: 5780 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2013

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz