Lannova galerie průmyslového designu

Lannova galerie průmyslového designu

(11. 5. 2016) Kateřina Mišáková – předdiplomní projekt

   
 
 
 
 

Lannova galerie průmyslového designu

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, zimní semestr 2015/2016, projekt oceněn Žlutou kartou Katedry architektury

Předmětem práce bylo navrhnout urbanistickou koncepci pro území na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze. Zadáním bylo vytvořit novou budovu galerie.

Vedoucí projektu: prof. doc. akad. arch. Mikuláš Hulec

Autorská zpráva
Urbanistická koncepce vychází ze struktury města, městských bloků a historie lokality. Návrh hmoty reflektuje předurčenou palácovou zástavbu, typickou pro tuto linii Vltavy. Pro zachování prostupnosti území a stávajících návazností města byla solitérní hmota narušena tak, aby netvořila pohledovou bariéru. Hlavní vstup do území z nároží ulic Revoluční a Lannova reaguje na historii Nových mlýnů a kopíruje tvar meandru Vltavy. Zapuštěný veřejný prostor s obchodem, barem, restaurací a klubem má přímý přístup na náplavku. Hmotové řešení je úzce spojeno s historií místa a jeho průmyslovým charakterem. Hlavní výstavní prostor se nachází v uzavřené krychli s transparentním pláštěm. Plný a transparentní plášť dávají multifunkční možnosti využití galerie a zajišťují variabilní přístup denního světla do výstavního prostoru.
Galerie je přístupná ze suterénního podlaží, ze vstupní haly a administrativní části.  Svým půdorysem i objemem je kontrastní k okolí a umocňuje tak svoji funkci a solitérní postavení. Její hmoty tvoří celek, propojený průchody, které jsou typické pro okolní zástavbu Prahy. Propojení jednotlivých hmot je doplněno spojovacími lávkami - krčky, které navazují na průchody jako jejich paralela a tvoří vazbu mezi novou a původní zástavbou. Areál galerie je rozdělen na část výstavní a část tvůrčí - praktickou, kde se nachází dílny, ateliéry a další provozy pro veřejnost. 
Průmyslový charakter je patrný také z konstrukčního řešení a to především halami s velkorozponovými stropními konstrukcemi a zastřešením. Stávající doprava na nábřeží Ludvíka Svobody je zpomalena novou úrovňovou křižovatkou.

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz