Lékárna u Fakultní nemocnice v Olomouci

Lékárna u Fakultní nemocnice v Olomouci

(25. 5. 2016) ateliér-r

   
 
 
 
 

Lékárna u Fakultní nemocnice v Olomouci

Terénní profil pozemku se svažuje souběžně s ulicí a také jihozápadně od ní – to autorům projektu umožnilo vymezit zásobovací a manipulační prostor do zadní části stavby, kde má terén nejnižší úroveň, a napojit jej tak na skladovací prostory v podzemním podlaží.
Objem budovy tvoří dvě hmoty: přízemí je rovnoběžné s rušnou městskou ulicí a napomáhá tak tvořit uliční čáru, která byla v této lokalitě narušená. Další stavby na jih mají orientaci různoběžnou, proto se vyšší hmota lékárny zalamuje do tupého úhlu a přiklání se, avšak ne úplně, k těmto domům.
Přízemní objem stavby slouží pro provoz veřejné části lékárny, orientovaný je do ulice. Jeho prosklené průčelí kopíruje sklon terénu a provází tak kolemjdoucí podél objektu. „Architektonický záměr, aby nižší hmota v celé délce kopírovala spád ulice, navozuje dojem, že prosklení vyrůstá ze zeleně. Atika také kopíruje zmíněný sklon. To si vyžádalo netradiční řešení v interiéru výdejny léčiv, jejíž podlaha je tak s chodníkem různoběžná. Tam, kde je podlaha níže než terén, vznikl v interiéru pod prosklenou fasádou šikmý parapet, na opačné straně se pak stropní deska i s podlahou netradičně zalamuje a padá k patě skel, aby navazovala na terén vně v nižší úrovni,“ říká architekt Miroslav Pospíšil a dodává: „Fasádu jsme řešili jako kontaktně zateplený plášť s grafikou rostlinných motivů odkazujících na původ léčiv v bylinách. Tato grafika vznikla díky dvouvrstvé omítce, což je v podstatě novější verze kontrasgrafita.“ Plné boční plochy nižší hmoty budovy jsou pohledové monolitické železobetonové stěny ze strany exteriéru i interiéru, mezi které byla vložena tepelná izolace. Plné plochy fasády propichují okenní otvory pouze v místech, kde je to z hlediska provozu nutné. Okna svým kruhovým nebo oválným tvarem fasádu oživují – jejich tvary symbolizují tablety nebo ampule.
Fasády čtyřpodlažní části objektu tedy mají finální stěrku v tmavé barvě, která byla nanesena na světlý podklad s nálepkami, jež nesly grafiku s motivy bylin. Nálepky se po nanesení svrchního nátěru slepily a vznikla tak dvoubarevná fasáda. Tmavá barva byla zvolena i proto, aby odrážela velkou část sluneční energie v rozsahu blízkém infračervenému záření, čím dochází ke snížení povrchové teploty fasády. Minerální izolace v kontaktním zateplovacím systému má tloušťku 200 mm, v soklové části je použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém s perimetrickým polystyrenem tl. 200 mm pro soklovou část.

Dispozice
Ve vyšší budově je těžiště provozu: laboratoře, specializovaná pracoviště sterilní přípravy a oddělení ředění cytostatik. V suterénu je centrální sklad léčiv. V návaznosti na tyto prostory je umístěn archiv, sklady a místnosti pro domovní techniku. Personál vstupuje do objektu ze severovýchodní strany, nalevo od tohoto vstupu je oddělení diagnostiky.
Prostor výdejny léčiv a zdravotních pomůcek má dostatečně dimenzované zázemí, kde jsou příruční sklady, pracovny a sociální zařízení. V menší hmotě jsou za výdejnou léčiv pracovny vedení lékárny s vlastním vstupem. V severovýchodní části půdorysu sídlí laboratoře galeniky, kde se připravují roztoky a masti, je zde také výroba tablet.
Ve druhém podlaží se nachází oddělení ředění cytostatik s mimořádně čistým provozem (do jednotlivých prostor se vstupuje přes hygienické filtry a samotná práce probíhá v izolátorech). Na opačné straně patra jsou oddělení kontroly, pracoviště klinických studií a administrativně-provozní pracovny. Třetí podlaží je rozděleno na část laboratorní s oddělením sterilní přípravy a část technickou pro domovní techniku. Obě tato oddělení tvoří technologické srdce nové lékárny fakultní nemocnice. Chladicí jednotky byly umístěny na vloženém nezastřešeném dvorku v prostoru strojovny vzduchotechniky, aby se skryly za fasádou domu a nevyčnívaly ani na střeše. Ve středu dispozice je knihovna plnící také funkci zasedací místnosti. Přes chodbu je místnost pro výrobu čištěné vody a serverovna.
-red-

Místo: ulice I. P. Pavlova, Olomouc
Investor: Fakultní nemocnice Olomouc
Autor: ateliér-r - Miroslav Pospíšil, spolupráce Daria Johanesová, Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová, Milena Koblihová
Zastavěná plocha: 1270 m2
Užitná plocha 3210 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz