Mayhouse

Mayhouse

5. května 1333, Praha 4

(27. 1. 2022) Schindler Seko architekti

   
 
 
 
 

Mayhouse

Polyfunkční budova vyplňuje proluku řadové blokové zástavby podél ulice 5. května v místě rezidua teplárny, která sloužila pro potřeby tramvajového depa vyplňujícího prostor vnitrobloku. Budovy depa k novostavbě přiléhají. Pozemek je dlouhý 81,4 metrů, svažuje se směrem k centru města. Vyplnilo ho deset 8,1metrových modulů nové stavby.


Fasáda do ulice navazuje na současnou zástavbu a dotváří blok. Základní objemové a hmotové řešení reaguje ustoupením v nejvyšším patře na klesající římsy okolních domů.

Řešení parteru samostatným vjezdem a výjezdem s plynulým průjezdem ve dvoře je daní za současný způsob využívání magistrály jako expresní komunikace. S nadějí na budoucí změny charakteru lokality se ale parter otevírá do ulice. Výlohy ve spodní části jsou členěny dvoupodlažními pilastry, nájemní jednotky mají samostatné vstupy, důležitá přístupová místa jsme v průčelí budovy zvýraznili ustoupením vytvářejícím rozšíření chodníků do fasádních nik. Ve vyšších podlažích je dům členěn rastrem plastické fasády přerušovaným velkoformátovými okny – obrazovkami nad tepnou metropole.

Kubisticky zalámaná fasáda reflektuje dynamičnost prostoru kolem magistrály a zároveň zamezuje odrazům hluku z automobilové dopravy směrem k protější zástavbě. V místech zlomů hliníkové fasády jsme perforace vynechali a zvýraznili tím hrany plasticity pláště.

V centru budovy je vstupní hala, ve které se opakuje tvarosloví venkovních obkladů. Na lobby navazují vnitřní komunikace, druhotně jsou z něj přístupné také nájemní jednotky v parteru. Kancelářské prostory ve vyšších patrech jsou řešeny jako otevřený prostor umožňující maximální flexibilitu vestaveb.

Autorská zpráva
Foto: Ondřej Polák

Autoři: Jan Schindler, Ludvík Seko, Ondřej Dušek
Investor: CPI
Plocha pozemku: 2043 m2
Pronajímatelné plochy: 7500 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Dokončení

2020

 
 
 
 
50.0550181
14.4388308
Mayhouse

Mayhouse
5. května 1333
Praha 4

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz