Občané mohou ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátory

Občané mohou ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátory

(22. 8. 2019) Občané se mohou od 15. srpna do 15. října s návrhem studie seznámit a podat k němu připomínky

   
 
 
 
 

Občané mohou ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátory

V červnu zástupci města představili návrh územní studie na 110 hektarový brownfield Bubny-Zátory. Studie ukazuje, jak by nová čtvrť mohla vypadat a ode dneška je zveřejněna a připravena na veřejné projednání. Občané mohou podávat připomínky po dobu dvou měsíců na podatelnu magistrátu v tištěné nebo elektronické formě. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zároveň spouští informační kampaň a obdobně jako při představení Metropolitního plánu v minulém roce posílá do území informační kontejner, kde se občané dozvědí, co se v Bubnech plánuje a jak případně podat připomínku.

„Těšíme se na konstruktivní a věcné připomínky, které nám pomohou plánovanou novou čtvrť vyladit i z pohledu občanů. Je potřeba si uvědomit, že studie je rozvaha o tom, jak by se mělo území rozvíjet. Neznamená to tedy, že nová čtvrť bude vypadat naprosto stejně jako studie. Počítáme s tím, že na podobu jednotlivých bloků budou vypisovány soutěže,“
vysvětluje 1. náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Návrh uzemní studie na novou podobu území Holešovice Bubny-Zátory je od 15. srpna ve veřejném projednání. Občané se mohou od 15. srpna do 15. října s návrhem studie seznámit a podat k němu připomínky. Návrh je k dispozici na webu magistrátu: http://bit.ly/uzemnistudiebubny.

„Lidé mají mít možnost ovlivnit, jak se bude jejich město rozvíjet. Bubny budou domovem pro 25 tisíc Pražanů a místem, kam budou chodit do práce nebo kde budou trávit volný čas. Proto chceme znát jejich názor a těšíme se na všechny podněty,
“ říká Jan Čižinský, starosta Prahy 7.

Návrh územní studie oficiálně představí zpracovatelský tým 4. 10. 2019 na veřejném jednání v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Od 26. 8. do 19. 9. 2019 pak navíc IPR vyšle do 4 různých lokalit mobilní informační kontejner, ve kterém se lidé dozvědí bližší informace o studii, ale také třeba to, jak postupovat při podání připomínky. V plánu jsou také komentované vycházky po území.

Zde je detailní rozpis stanovišť informačního kontejneru:
26. 8. – 29. 8. 2019 – Nádraží Holešovice
2. 9. – 5. 9. 2019 – Strossmayerovo náměstí
9. 9. – 12. 9. 2019 – Ortenovo náměstí
16. 9. – 19. 9. 2019 - Vltavská

„Aby lidé mohli podávat věcné připomínky, je nutné, aby návrhu rozuměli. Rozhodli jsme se proto zvolit stejný způsob jako u Metropolitního plánu a vyjet ven s informačním kontejnerem. Věřím, že tento krok občané ocení a že kontejner budou navštěvovat stejně jako loni,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Odbor územního rozvoje MHMP spolu s IPR v roce 2018 finalizoval zadání územní studie, která přemýšlí o tomto území jako o příležitosti vytvořit svébytnou novou čtvrť, která přirozeně naváže na své okolí. Čtvrť by měla nově propojit Letnou a Holešovice a zajistit domov až pro 25 000 obyvatel. Autory územní studie jsou Pelčák a partner architekti a ThomasMüllerIvanReinmann architekten GmbH z Berlína.

Podrobnosti o informačním kontejneru a komentovaných vycházkách budou na Facebooku a webových stránkách IPR.

Detailnější popis návrhu územní studie naleznete v tiskové zprávě v letošního června: http://www.iprpraha.cz/budoucibubny

Bubny-Zátory v číslech
·         25.000 obyvatel
·         11.000 bytů
·         29.000 pracovních míst
·         5.000 míst pro žáky ve školách

Co se bude dít dál?
srpen – říjen 2019
veřejné projednání územní studie
zima 2019
schválení územní studie
2021
schválení změny územního plánu
2021
sejmutí stavební uzávěry
2021 - 2040
výstavba ve spolupráci s investory, městem a státem

Co znamená veřejné projednání
Veřejné projednání je lhůta, během níž mohou občané podávat svoje podněty k územní studii. Lidé se tak budou moci seznámit se studií v předstihu a zasílat průběžně svoje podněty.

Veřejná prezentace studie, tzn. „veřejné jednání“ spojené s výkladem a prezentací návrhu proběhne 4. 10. 2019 v CAMPu. Návrh územní studie, lhůta projednání a termín „veřejného jednání“ budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a na webu iprpraha.cz/bubny. Doručené připomínky budou následně vypořádány pořizovatelem (ÚZR MHMP) a budou předány zpracovateli k zapracování.

Co je to územní studie?

Územní studie je rozvaha nad budoucím rozvojem území. Tato studie se pořizuje, když je potřeba prověřit možnost využití konkrétního plochy nebo nezastavěného území. Studie slouží jako podklad pro rozhodování v území a k pořizování územně plánovací dokumentace. V případě území Bubny-Zátory bude studie sloužit jako podklad pro změnu územního plánu.

Po veřejném projednání a schválení bude studie sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Stavět se může začít do pěti let.

tisková zpráva

Související články:
Praha má plán, jak Bubny-Zátory proměnit v plnohodnotnou čtvrť  12.6.2019
Pelčák a partner zpracují urbanistickou studii pro území Bubny-Zátory  3.1.2019
Bubny – Zátory  4.4.2018
Praha si nechá vypracovat studii území Holešovice Bubny-Zátory  21.11.2016


 
 
 
 

23. 8. 2019 10:03:56. Re: Občané mohou ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátor... Barbora

  Návrh ÚS zde: http://www.praha.eu/public/51/da/d1/3011802_1016422_US_Bubny_Zatory.zip

14. 9. 2019 20:31:29. Re: Občané mohou ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátor... Marek

 
(17. 6. 2019 14:07:48. Re: Praha má plán, jak Bubny-Zátory proměnit v plnohodnotnou čtvrt)
Možné připomínky:

Je důvodná obava, že záměr poslouží zejména ke zdůvodnění nedodržení termínu schválení Metropolitního plánu. Změna ÚP vyvolá dlouhodobé projednávání nesčetných problémů.
Doprava - není objektivní posouzení stavu ani dopadů, které nárust desetitísíců aut způsobí. Městský okruh má dle EIA pokračovat až po dokončení vnějšího okruhu Prahy. Do té doby
MO ústí na Pelc Tyrolce, kde včetně výdechů z tunelu zamořuje oblast s VŠ areálem a ul. V Holešovičkách.
Rychlodráze na letiště brání zamítnutí Prahy 6 druhé koleje.
K obsluze čtvrti se dále uvažuje využití SJ magistrály, která je tím fixována. Nárusty zátěže způsobí neřešitelné dopravní kolapsy v celé trase Prahou.
Pozemky již mají ve vlastnictví převáženě developeři, kteří budou mít zájem na maximálním vytěžení, to zn. 8 pater (Vinohrady 6 pater výjimečně) bude převažující. Město bude obtížně prosazovat veřejné zájmy. Nové byty budou drahé a převážně dostupné jen jako investice. Vltava je nadregionální biokoridor a výškové stavby k ní nepatří.
Zmíněný program je naddimenzovaný, otázkou je jeho správnost.
Praha má aktualizované strategické plány v nichž stále patří k prioritám : evropské město vzdělanosti, významných kulturních, vědeckých institucí apod. Kde budou? Na území je dosud plocha ZVS určena pro VŠ -UK. Již není.
Dokud nebude redukována tranzitní doprava magistrály, je také diskutabilní navrhované situování koncertní síně.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz