Proč vsadit na plastové okno z profilu třídy A?

Proč vsadit na plastové okno z profilu třídy A?

(18. 9. 2023) Pokud plánujete instalaci plastových oken, nezapomeňte na třídu okenního profilu.

   
 
 
 
 

Proč vsadit na plastové okno z profilu třídy A?

Okenní profily se totiž dělí do tří tříd – A, B a C –, přičemž třída profilu má přímý vliv na pevnost, stabilitu i životnost okna. Například testy společnosti VEKA – předního výrobce plastových okenních a dveřních profilů – prokázaly, že mimo jiné v pevnosti rohových svárů předčí profily třídy A profily třídy B až o 20 %.

Od moderních plastových oken dnes uživatel očekává dlouhou životnost a dokonalou funkčnost. Samozřejmostí je vysoká schopnost izolovat teplo nebo hluk, odolávat proti větru a dešti stejně jako proti násilnému vniknutí a mimo jiné i malé nároky na ošetřování. Současně lze pozorovat trend ke zvětšování rozměrů elementů, stále častěji se prosazují zasklení s vyšší hmotností (= izolační trojskla, speciální zvukově-izolační nebo bezpečnostní zasklení). Ovládání oken musí být přitom pro uživatele snadné. Trvale vzrůstá také poptávka po barevných plastových oknech a dveřích. „Tyto vývojové trendy přinášejí stále vyšší požadavky na pevnost a stabilitu rámových konstrukcí,“ říká Milan Klepsa, v ČR a SR zástupce společnosti VEKA.

Díky vývoji vyspělých konstrukcí, kvalitních materiálů a výrobních metod v posledních desetiletích se tyto požadavky dosud dařilo plnit. Konkurenční boj a pokračující tlak na snižování cen oken vedou v poslední době ke snahám o snižování výrobních nákladů a v konečném důsledku bohužel často také k „optimalizaci“ použitých materiálů. Soustředíme-li se na možnosti úspor u rámových plastových konstrukcí – rámových a křídlových profilů – setkáváme se stále častěji s otázkou: Je opravdu nutné používat profily s dosud obvyklou tloušťkou 3 mm u pohledových stěn?

Jak to bylo dřív a co ukládá norma?
Původní tloušťka stěn 3,5–4 mm u prvních plastových okenních systémů se později díky pokroku extruzní techniky ustálila na cca 3 mm. Na konci 80. let minulého století se pak po velké diskuzi v Německu sjednotila odborná veřejnost v rámci standardu kvality RAL na minimální tloušťce pohledových stěn hlavních profilů 3 mm s tolerancí +– 0,2 mm (a odpovídajících hodnotách pro ostatní stěny profilů), aby byla zajištěna kvalita a funkčnost konečných výrobků. Tento standard se stal určujícím také pro náš trh, kde tradičně pracujeme převážně s materiály a technologiemi z německy mluvících zemí. A kde rovněž požadavky na vlastnosti a provedení oken jsou velmi podobné.
ČSN EN 12608-1 zavedla klasifikaci tloušťky stěn hlavních profilů do tříd A, B a C, přičemž třída A s tloušťkou stěn pro pohledové plochy > 2,8 mm se prakticky shoduje s německým požadavkem RAL A. Třída B pak přísluší hodnotě > 2,5 mm a třída C je bez požadavku, zahrnuje tedy profily s tloušťkou stěn menší než 2,5 mm. Uvedená norma tedy prakticky umožnila používat v celé Evropě okenní profily s různou tloušťkou stěn. 
Ačkoliv ve výše zmiňované normě je uvedeno, že tato klasifikace tloušťky stěn profilů není určena k naznačení rozdílů v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti oken z nich zhotovených, rozhodně to neznamená, že tloušťka stěn rámových profilů nemá vliv na funkční vlastnosti oken.

Porovnání vlastností profilových tříd
Ve firmě VEKA bylo kromě ekonomického a marketingového zhodnocení provedeno i posouzení technické. Technici firmy VEKA ve své zkušebně porovnávali některé pro kvalitu konečného výrobku důležité vlastnosti profilů s tloušťkou stěn > 2,8 mm (třída A) a > 2,5 mm (třída B) a dospěli k následujícím poznatkům:

• Pevnost rohových svárů
Řada měření u profilů třídy B ukázala pokles pevnosti rohů až o 20 % v porovnání s profily třídy A. Pevnost rohového spoje u svařených rámů a křídel je jednou z velmi důležitých vlastností pro stabilitu a životnost plastových oken. 

• Prohýbání a deformace Až o 12 % nižší průhyb než u třídy B. 
Pokud je v této části profil nedostatečně dimenzován, může v důsledku nadměrných deformací (= průhyb, kroucení) docházet k problémům s netěsností nebo s ovládáním oken. 

• Pevnost šroubových spojů
U šroubových spojů, kdy šrouby jsou upevněny pouze v PVC profilu (díly kování, rámová ložiska), klesá síla pro vytržení spoje u profilů až o 20 % v porovnání s profily třídy A. Přitom pevnost šroubových spojů je velmi důležitým faktorem pro bezpečnost a spolehlivost oken. Nesprávné provedení šroubových spojů může způsobit nežádoucí deformace tvaru nebo povrchu plastových profilů.

Dopady na kvalitu i vlastnosti oken
Při výrobě profilů s menší tloušťkou stěn se používá až o 10 % materiálu méně. To způsobuje při zatěžovacích testech významné rozdíly ve vlastnostech profilů. A v důsledku v praxi těžko odhadnutelná rizika: pokud jsou profily bez určité rezervy bezpečnosti v reálné praxi zpracovávány za ne právě ideálních podmínek, může poměrně snadno dojít k tomu, že takto vyrobená okna nesplňují očekávané požadavky. Důsledkem jsou pak reklamace spojené s dalšími náklady, a tedy často i ztráta důvěry ve výrobek a jeho dodavatele. 

Každý zájemce o nová plastová okna a dveře by měl vzít tyto informace při svém výběru v úvahu. Odpovědný výběr se rozhodně nemůže řídit jen podle příznivé ceny. „Musí se přihlédnout i k jiným faktorům včetně vyloučení všech možných rizik, protože okna nelze po pár letech vyměnit tak snadno jako poruchové ojeté auto nebo nefunkční domácí spotřebič,“ uzavírá Milan Klepsa.

Tisková zpráva
  

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 Business Media One, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz