Rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích

Rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích

Bedřichovice, Konice u Znojma

(22. 5. 2020) Tomáš Dvořák architekti

   
 
 
 
 

Rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích

Rekonstrukcí prošla část budovy, která v centru Bedřichovic plní všechny kulturní funkce v obci. Součástí budovy jsou hasičská zbrojnice, obecní hostinec, knihovna, zasedací sál a víceúčelový velký sál s pomocnými místnostmi. Právě část budovy s víceúčelovým sálem byla vybrána pro první etapu rekonstrukce.
Objekt byl klasickým příkladem budovatelské architektury totalitního režimu bez jakékoliv umělecké hodnoty, s necitlivým urbanistickým i architektonickým začleněním do svého okolí. Proto jsme zásadním způsobem přepracovali fasády stavby tak, aby více souzněla s daným místem. Základní provozní členění zůstalo zachováno, odstranili jsme jen drobné provozní nedostatky. V objektu je nový sál s přísálím, malý sál v suterénu, pomocné provozy jako WC, šatna herců, sklad nářadí a nábytku. Sál byl navržen jako víceúčelový, s podlahou využitelnou pro sportovní i kulturní akce. Může se kompletně zatemnit, vybavený je audio, video a osvětlovací technikou.

Architektonický návrh exteriéru je jednoduchý – k hlavní bílé hmotě sálu jsme přidali šedou hmotu přísálí, opatřenou horizontálně pruhovanou omítkou probarvenou ve hmotě. Bílá omítka hlavního objemu má nahodile provedenou jemnou strukturu, která kontrastuje s geometrickou horizontální strukturou omítky přísálí. Právě ruční nepravidelnost a jemná struktura bílé omítky má být jedním z pojítek se starým duchem vesnice. Sokl byl realizován v imitaci betonu omítkovou stěrkou. Všechna okna a dveře jsou nová. Fasáda do náměstí díky novým oknům otevíravým až k zemi dostala novou kvalitu, odpovídající funkci objektu. Okna se dají otevřít a společenský život na náměstí lze spojit s životem uvnitř domu.
Barevnost fasád je umírněná, vychází z tradičních barev vesnice, bílá se šedou je akcentována měděnou omítkou na nároží.

V interiéru jsme navrhli horní chrámové osvětlení hlavního sálu okny s šikmými ostěními. V sále je také několik hladin umělého osvětlení, které bylo zpracováno v různých sestavách s ohledem na rozdílné funkce sálu. Akustický lomený podhled zásadním způsobem zlepšuje akustiku sálu.
Hlavním materiálem sálu je bílá omítka v kombinaci s novou dřevěnou podlahou. Sál byl navržen zároveň jako galerie s velkými černobílými fotografiemi na stěně a s výrazně barevnou hlavní oponou navrženou Radimem Peškem.
V malém sále jsou na stěnách staré cihly, které byly očištěny v původních zdech. Omítka stropu je bílá, na podlaze je šedá stěrka.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

22. 5. 2020 15:17:08. Re: Rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích. BlueBoss

  Pěkné osvětlení.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

29. 1. 2021 18:41:57

Re: Chytremapy.cz nově ukazují rozsáhlé možnosti aplikace GisOnl...

Fakt pěkný. Má to jenom jednu malinkou chybku. Očekával bych, že podobná aplikace bude přístupná veřejně a zdarma pro celou republiku, například prostřednictvím portálu geoportal.gov.cz. Ten většinu uvedených funkcí sice nabízí, ale kombinace s "panoramou" či "streetview" a s dalšími informacemi o objektech či věcných břemenech tam chybí, zatímco zde to je skutečně vše. (Jistě, dalo by se pokračovat a mít na jednom místě ke všemu již publikovanému ještě např. podrobnou geologickou mapu ČR, která má zase svůj samostatný portál, a patrně by někoho napadly další mapové vrstvy, zrovna jsem si vzpomněl - máme další portál s historickými mapami, jojo....) Proč to píšu? Chápu, že Top Gis je komerční firma a že musí vydělávat, to je v pořádku. Na druhou stranu je mi nesmírně líto, že existuje již tolik různých mapových portálu, vzájemně se různě překrývajících či duplikujících svými daty a službami. Je to nepřehledné a nemůžu se zbavit silného pocitu mrhání lidskou prací a umem. V moderním statě 3. tisíciletí bych čekal nějaký partnerský projekt státu a soukromých subjektů, který by sjednotil všechna data pro "chytrou mapu ČR" na jednom místě a ta pak poskytl veřejnosti z velké části zdarma, s možností např. připlatit si za některé již velmi specifické vrstvy a informace. Tak by se to líbilo mně jako uživateli i jako občanovi. :)

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz