Rekonstrukce poslucháren Fakulty stavební ČVUT

Rekonstrukce poslucháren Fakulty stavební ČVUT

(7. 4. 2021) Dodala jim vesmírný technicistní vzhled

   
 
 
 
 

Rekonstrukce poslucháren Fakulty stavební ČVUT

Fakulta stavební ČVUT v Praze dokončila kompletní rekonstrukci svých dvou největších poslucháren. Nový lehký obvodový plášť, který svou barevností a použitými materiály navazuje na v minulosti provedené stavební úpravy části fakulty, nechává vyniknout původní abstraktní plastickou kamennou mozaiku od Martina Sladkého v průčelí poslucháren. Samotný interiér prošel razantní proměnou a díky proskleným bočním stěnám propouštějícím obrovské množství světla byl uvnitř koncipován jako black box. Nejatraktivnějším prvkem poslucháren se stal vysoce funkční absorpční akustický obklad Glasio, vytvořený z černého křišťálového skla, který místu dodává technicistní podobu a jde o český patent společnosti Aveton. Celková investice činila 85,069 milionu korun, zakázku realizovala firma VW Wachal. 

Prostory, které byly postaveny v roce 1978, jsou nyní kompletně vybaveny veškerými novými rozvody a technologiemi, které umožní využívat moderní výukové metody a zároveň studentům poskytnou veškerý komfort při přednáškách. Zvětšena byla i kapacita učeben – původně v nich mohlo usednout celkem 480 studentů, po přestavbě tu místo najde 540 lidí, z toho je 12 určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu. Jedna z poslucháren je zasvěcena Janu Palachovi, druhá datu 17. listopadu, což budou připomínat nápisy nad vstupy do poslucháren. Autorem architektonického řešení celé rekonstrukce poslucháren je Ing. arch. Vladimír Gleich z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT. Kromě efektního a ryze funkčního obložení pohlcujícího zvuk zde zaujmou z viditelných prvků mimo jiné také šedé sedačky a efektní zrcadlový podhled z Barrisolu. Ten je uspořádán podle potřeb prostorové akustiky do trojúhelníkových, různě vykloněných ploch, proložených liniovými LED svítidly. 

Kompletní rekonstrukce poslucháren byla dlouhodobě plánována, protože již svým vybavením a technickým zázemím neodpovídaly současným požadavkům. „Na konci životnosti byly například veškeré rozvody sítí, vytápění a větrání. Fasáda i střecha vykazovaly značné úniky tepla, problémem byla i nevyhovující akustika v sálech,“ shrnuje důvody pro rekonstrukci Ing. Adam Vokurka, Ph.D., proděkan pro výstavbu Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

Kromě interiérů učeben a jejich technického vybavení pro výuku rekonstrukce zahrnovala i obnovu obvodového pláště budovy, prosklená část fasády byla zasklena trojskly, byly instalovány vnitřní i venkovní žaluzie a vyměněn a zateplen střešní plášť. Nově byla řešena i požární signalizace, systém strukturované kabeláže a také přístupový a kamerový systém. Díky rekonstrukci audiovizuální techniky, která nyní umožňuje vzájemné propojení obou poslucháren v jednu, získala fakulta jedinečný prostor s možností oslovení až 540 studentů či návštěvníků najednou. Spolu s posluchárnami proběhla i modernizace sociálních zařízení umístěných mezi nimi.

Rekonstrukce začala v červnu předchozího roku, s jejím dokončením se počítalo v závěru letošního ledna, ale vzhledem k omezením daným pandemií byly posluchárny dokončeny až v průběhu března. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 85,069 milionu korun, z toho 71,337 milionu korun tvořila dotace z MŠMT, vlastní investované prostředky fakulty jsou ve výši 13,732 milionu korun. 


Více informací naleznete na fsv.cvut.cz.

tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz