Rezidence Radimova

Rezidence Radimova

(25. 9. 2019) LOXIA

   
 
 
 
 

Rezidence Radimova

Projekt Rezidence Radimova (nebo také Terasy Břevnov) nahradil starší nevyužívaný objekt, a proto nebylo jednoduché nalézt řešení, které by se organicky včlenilo do okolní zástavby z různých časových období. Výstavba započala v létě před dvěma lety a kolaudace by měla podle předpokladů proběhnout tento měsíc. Autorem projektu je architektonické studio LOXIA.

V rezidenci se nachází 42 bytů v dispozici od 2KK až 5KK. Bytový dům upoutá především svým netradičním začleněním do svažitého terénu. Toho projektanti využili k vytvoření terasovitých zahrad, které částečně náleží k domu a následně vytvářejí městský parčík s místy pro odpočinek. „Také u tohoto projektu jsme měli možnost pracovat nejen se samotnou budovou, ale také s veřejným prostorem. Bydlení totiž nekončí za vchodovými dveřmi domu, ale právě až promyšlené zasazení do okolní krajiny utváří skutečný vztah k domovu a pocit opravdu dobrého bydlení,“ vysvětluje filozofii projektu Ing. arch. Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA, které se specializuje právě na rezidenční bydlení a práci s veřejným prostorem. Celá stavba pak zachovává ideu své předchůdkyně, tedy netradiční průhledovou osu zakončenou hodinami.

Inovativní sklovláknobeton
V Rezidenci Radimova je částečně použit jako obkladový materiál na římsách a lemování balkonů sklovláknobeton. Tento materiál je typický svou variabilitou využití, a to od technických součástek, jako komínové hlavy, opláštění budov, až po interiérové doplňky. Obklady ze sklovláknobetonu mají široké spektrum pohledových povrchů, struktur a barev. Architekti a stavaři po něm sahají v případě, že je za potřebí pevný a nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými materiály na bázi betonu je jeho důležitou vlastností nízká hmotnost a snadná manipulace jak při instalaci, tak při provozu budovy.

Sklovláknobeton je materiál s velkým potenciálem. V současné době se na něj hledí jako na novinku, ale projektů s jeho využitím výrazně přibývá. Zahraničním příkladem je Muzeum schinajské revoluce v Číně, jehož fasáda z fotokatalytického sklovláknobetonu má dokonce „samočisticí“ vlastnosti. „Pokrok ve vývoji materiálů je neuvěřitelně rychlý. Každý rok tak přibývají nové a nové, což nám architektům umožňuje plnit vize investorů i své vlastní, které byly ještě donedávna zcela nereálné. Budovy se staví na desítky let, a tak naše studio vždy vedu k využívání toho nejlepšího a nejmodernějšího, co je momentálně k dispozici. Být od počátku napřed se v čase vždy zhodnotí,“ dodává hlavní architektka studia LOXIA Ing. arch. Jana Mastíková.

Bezbariérové řešení
Samotný architektonický návrh a celkové řešení v sobě spojují eleganci s jednoduchými a příjemnými tvary. Objekt je v nadzemní části řešen jako symetricky ustupující hranol, který je rozčleněn balkony a římsami. Výraznou roli hraje i použitá barevná kombinace. Římsy, balkony a některé plošné prvky jsou v měkkém bílo-smetanovém odstínu, pro základní tělo budovy byla vybrána šedá ve spojení s černou neřímsovou nástavbou. Důmyslně jsou zkombinovány i použité ušlechtilé materiály, tedy kámen, kov a dřevo ve spojení s omítkou a plechovými obklady.
Navzdory složité terénní dispozici se podařilo začlenit do rezidence i bezbariérové prvky, a to nejen v bytech a dalších interiérech, ale také u samotného vstupu a několika bezbariérových garáží.

tisková zpráva


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

25. 9. 2019 15:00:07. Re: Rezidence Radimova. Grigorij Parma

 
 
 
 

25. 9. 2019 15:00:07. Re: Rezidence Radimova. Grigorij Parma

  Doopravdy hezký rozvoj paneláčků. Zapadne do prostředí jako ulitý!!!

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz