Školka v Jenštejně

Školka v Jenštejně

Jenštejn

(15. 2. 2016) S.H.S architekti    
 
 
 
 

Školka v Jenštejně

Jednopodlažní objekt mateřské školy má půdorys ve tvaru písmene L, teras herních prostorů směřují do přilehlé zahrady. Návrh respektuje požadavek investora na kapacitu dvou tříd celkem pro 48 dětí. Jednotlivé třídy jsou navázány na společný vstup, řešení však umožňuje pozdější oddělení a nezávislý provoz obou křídel objektu. Pro stravování dětí je vymezena přípravna jídel (jídla jsou dovážena), společná pro obě oddělení školky s výdejem do jednotlivých tříd. Samostatnou zónou je pak zázemí ředitelky školy a učitelek.

Vnější členění budovy tvoří dvě do sebe zaklesnuté hmoty, představující funkční sféry heren a zázemí objektu. Masivní hmota tradičního vzhledu s technickým zázemím má světle probarvenou omítku, šikmo se zvedá od země a svojí pultovou střechou převyšuje hmotu druhou, obsahující obě herny. Hmota heren je mírně zasunuta pod převis pultové střechy. Tímto řešením došlo k celkovému odlehčení objektu a vnesení prvku hravosti, který je ještě podpořen osazením šikmo tvarovaných francouzských oken ve fasádě s otvíravými částmi, umožňující přímý kontakt se zahradou i výstup na palubovou terasu podél obou herních místností. Členěním okenních otvorů a obkladových desek na fasádě budova rozvíjí dětskou fantazii. Svým barevným a výtvarným členěním si však neklade za cíl se dětskému vnímání a pojetí světa jakkoliv přizpůsobovat či vnucovat.

Autorská zpráva

Investor: Obec Jenštejn

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2012

 
 
 
 
50.1526594
14.6118094
Školka v Jenštejně

Školka v Jenštejně
Jenštejn

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz