Interiér Malého Buquyoského paláce v Praze

První práce architektky Terezy Scheibové ze studia collcoll pro veřejný sektor – diplomatický servis. Zároveň první zkušenost spolupráce s velkou projekční firmou, která si ji najala jako subdodavatele architektonického řešení.

Interiér Malého Buquyoského paláce v Praze, autorka Tereza Scheibová / collcoll, foto Alex Shoots Buildings

Poslední dílčí rekonstrukce paláce proběhla v devadesátých letech necitlivým způsobem. Většina původních barokních prvků byla zničena, deponována nebo zakryta novými pochybnými pseudobarokáliemi devadesátých let. Primárním úkolem je analýza stavu a jednotlivých přístupů. Hledám balanc mezi historií a soudobými architektonickými vstupy. To vše v úzké debatě s diplomatickým servisem, památkáři a projekční firmou.

Interiér Malého Buquyoského paláce v Praze, autorka Tereza Scheibová / collcoll, foto Alex Shoots Buildings

Z počátečního pocitu pokrytí zodpovědnosti celým projektantským týmem, se ukazuje role architekta/ky jako klíčová. Přicházím s tématy komplexních zásahů, trvám na důležitosti zapracování detailů, vzorků, prověření historických postupů. Snažím se navrhovat řešení jednoduše, ale nehledám nejjednodušší cesty. Učím se diplomatickému řemeslu přímo od zadavatele, tj. diplomatického servisu a v roli architekta se stávám někdy mediátorem a jindy motivátorem jednotlivých profesantů.

Interiér Malého Buquyoského paláce v Praze, autorka Tereza Scheibová / collcoll, foto Alex Shoots Buildings

Po zjednodušené prováděcí dokumentaci nastává rozhodující doba kontrolních dnů na staveništi. Pravidelné konzultace s dodavateli, budování sebedůvěry a respektu u stavbyvedoucích. Snažím se posouvat zažitá paradigmata, kde se hledí primárně na ekonomicko časový rámec zakázky a architektura je vnímána jako jakási nadstavba. Trvám na nekonečném vzorkování a řemeslně správně dokončených detailech, které byly mnohdy pro zaběhlou stavební firmu nevšední. Počáteční nervozitu střídá vnitřní klid a já se těším na každý další stavební adrenalin. Učím se držet daného budgetu v rámci možností změnových listů. Z napjatého prostředí se postupně stávají příjemně strávené společné dny na stavbě. Po třech letech práce se do paláce stěhují první zahraniční diplomaté.

Interiér Malého Buquyoského paláce v Praze, autorka Tereza Scheibová / collcoll, foto Alex Shoots Buildings

Autorská zpráva

foto Alex shoots buildings

Soutěž Interiér roku, kterou pořádá Institut bytového designu, každoročně oceňuje výjimečné soukromé i veřejné interiéry navržené českými a slovenskými architekty. Do devátého ročníku soutěže designéři a architekti přihlašovali své nově realizované projekty do 28. 2. 2024. Více se dozvíte na www.interierroku.cz. Časopis STAVBA a stavbaweb.cz jsou mediálními partnery soutěže.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*