Tři nové koncertní síně

Tři nové koncertní síně

(21. 9. 2022) Praha, Brno a Ostrava táhnou za jeden provaz

   
 
 
 
 

Tři nové koncertní síně

Začátkem září se v Praze sešli představitelé hlavního města, Brna a Ostravy. Setkání se zúčastnili primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a jeho první náměstek Petr Hlaváček, primátor Ostravy Tomáš Macura s náměstkyní Zuzanou Bajgarovou, ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla, ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy Daniel Sobotka, ředitel Městské knihovny Praha Tomáš Řehák, generální manažer České filharmonie Robert Hanč, předseda Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze  Roman Bělor a  členové projektového týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer, Martin Gross a Petra Hrubešová.

Tématem setkání bylo se vzájemně informovat o stavu příprav projektů nových koncertních síní, které všechna tři města chystají. Účastníci setkání se shodli na společném prohlášení: Všechny tři projekty na výstavbu nových koncertních síní v Praze, Brně a Ostravě jsou synergické, po jejich dokončení a zprovoznění se významně posílí postavení České republiky na kulturní mapě Evropy a zásadně se zvýší atraktivita Česka pro nejvýznamnější světové orchestry a sólisty.

Představitelé všech tří měst chápou projekty na výstavbu koncertních sálů jako splátku dlouhodobého dluhu, v Česku nebyl postaven podobný druh stavby dlouhá desetiletí a ve srovnání se zahraničím jsme v tomto ohledu velice zaostali. Praha, Brno i Ostrava koncertní síň, jejíž parametry budou odpovídat standardům 21. století, potřebují. Ze zkušeností ze zahraničí (např. i z Polska) jednoznačně vyplývá, že po zprovoznění nové koncertní síně násobně vzrůstá zájem místního publika o koncerty vážné hudby. Podpora této části kulturního spektra je jedním z důvodů, proč se všechna tři města k realizaci projektů rozhodla. 

Žádný ze tří projektů nového koncertního sálu nelze realizovat bez účasti státu. Účastníci setkání se shodli na tom, že investice z veřejných zdrojů, vložené do takovýchto projektů, se nepřímo ale i přímo veřejnosti vrátí. Dokládají to výsledky zpracované dopadové studie na projekt Vltavské filharmonie v Praze i studie proveditelnosti Koncertního sálu v Ostravě. Účastníci se dohodli, že se pokusí vytvořit společnou platformu pro jednání se státem o jeho dalším zapojení do uvedených projektů. Představitelé všech tří měst se dohodli, že se budou nadále vzájemně o přípravě svých projektů informovat, vyměňovat si zkušenosti a navzájem všechny projekty podporovat.

Tisková zpráva

Související články:
Vltavská filharmonie od vítězného týmu Bjarke Ingels Group bude žít 24 hodin 7 dní v týdnu
Nový koncertní sál v Ostravě
Janáčkovo kulturní centrum v Brně


Komentáře ke článku

 
 
 
 

21. 9. 2022 15:24:41. Re: Tři nové koncertní síně. Jiří Kalvach
21. 9. 2022 17:47:20. Re: Re: Tři nové koncertní síně. Lea Nardová
22. 9. 2022 07:02:27. Re: Re: Re: Tři nové koncertní síně. Jiří Válek
22. 9. 2022 20:49:27. Re: Re: Re: Re: Tři nové koncertní síně. Jitka

 
 
 
 

21. 9. 2022 15:24:41. Re: Tři nové koncertní síně. Jiří Kalvach

  Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

21. 9. 2022 17:47:20. Re: Re: Tři nové koncertní síně. Lea Nardová

  To byl vpravdě inspirativní příspěvek, pane Kalvachu. Navrhuji uzavřít až do odvolání školy, plavecké bazény, veřejné knihovny, divadla, výstavní síňě a podobné rozmařilosti, bez kterých se lidé ochotně obejdou? Copak nikdo nechápe, že je to v dnešní době neudržitelné plýtvání energiemi?!!!

22. 9. 2022 07:02:27. Re: Re: Re: Tři nové koncertní síně. Jiří Válek

  Milá paní,tím příspěvkem jste střelila vedle.Koncertní síň v Ostravě za několik miliard odebere finance na školství,sociální služby,domovy seniorů a velmi úzká skupina milovníků koncertů se možná jedenkrát za týden sejde na koncertu.
Nemám nic proti umění,ale jestli si mám vybrat mezi poslechem koncertu 1x za měsíc a nebo pohodlnou každodenní cestou do práce,tak je to ta doprava.

22. 9. 2022 20:49:27. Re: Re: Re: Re: Tři nové koncertní síně. Jitka

  Jenže doprava a kultura nejsou financovány ze stejného šuplíku :-) . To spíš ta kultura a školství. Ale kultura také patří ke vzdělání.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz