Výrobně administrativní budova pro společnost Teco

Výrobně administrativní budova pro společnost Teco

Průmyslová zóna Šťáralka, Kolín

(23. 1. 2019) Irena Schusterová

   
 
 
 
 

Výrobně administrativní budova pro společnost Teco

Rozměrově minimální, kompaktní stavba vznikla v průmyslové zóně na východním okraji Kolína. Cílem bylo obsáhnout základní funkce firmy: vývoj, výrobu, školicí centrum a obchod s administrativou.
Veškeré TZB je plně integrované pod centrální řídicí systém Tecomat Foxtrot, který je i hlavním produktem firmy Teco a.s. Budova je tak zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro Smart City. Výrazný architektonický koncept se tak snoubí s integrací nejnovějších technologií řízení inteligentních budov.

Ryze účelová dvoupatrová budova je rozdělena do čtyř částí: výroba a sklady jsou umístěny do přízemí napravo, školicí centrum, prodej, nákup a jídelna do přízemí nalevo. Vývoj a administrativní část jsou situovány do prvního patra. Respektovalo se tak zadání investora na prostorovou logiku a návaznosti hlavních interních procesů firmy včetně toků materiálu ve výrobě. Dalším zadáním byla minimalizace provozních energetických nároků, z čehož vyplynul kompaktní tvar s minimalizovaným ochlazovaným povrchem.
Čtyři provozní části spojuje prostorné prosklené komunikační centrum s dominantou na fasádě. Architektku inspirovalo firemní logo s motivem periodického signálu, kterému dodala třetí rozměr a nechala ho vizuálně prostoupit celou šíří budovy ze severní na jižní fasádu.

Energetický koncept
Protože je investor zároveň provozovatelem objektu, byl přirozeně motivován k hledání optima součtu investičních nákladů a dlouhodobě udržitelných minimálních provozních nákladů. Energetický koncept tedy minimalizuje provozní náklady na energie jak v létě, tak v zimě. Budova je plně elektrifikována, v její energetice nebyl instalován žádný spalovací proces. Je spjata s energií v podloží, tedy dostupná na vlastním pozemku. Vytápění v zimě a chlazení v létě je opřeno o stabilní teploty získávané 12 hloubkovými vrty 125 m – v zimě je teplota vstupní vody ze země zvyšována dvojicí tepelných čerpadel na 30 °C pro plošné podlahové topení. V létě se interiéry budovy ochlazují zónově chladicími stropy a FanCoily pasivně přímo vodou z vrtů za cenu pouhého pohonu oběhových čerpadel. V budově není instalována žádná aktivní klimatizace. Systém a vrty jsou vypočteny a dimenzovány tak, aby chlazení v létě regenerovalo vrty vychlazené po období vytápění.
Individuální ventilace všech prostor je instalována řízena centrální vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Veškeré technologické vybavení vytápění, chlazení, ventilace a řídicí centrály je lokalizováno do prostoru energocentra o půdorysu 7 x 4 m. Řídicí centrála má pod přímou kontrolou všechny technologie vytápění, chlazení a ventilaci, všechny ventily individuálního podlahového vytápění a stropního chlazení každé místnosti. Dále má pod kontrolou všechny vypínače, zásuvky, světla a žaluzie a měření spotřeby elektrické energie, tedy kompletní silnoproudou instalaci a pak i přístupový systém na RFID tagy a karty, včetně zabezpečovacího a kamerového systému.

Budova a zastřešená parkoviště jsou připravená k osazení fotovoltaikou a bateriovým úložištěm. Je to potenciál pro vylepšování energetické bilance objektu v dalším období. Rozvody elektřiny na parkovištích počítají s instalací řízených nabíjecích stanic v okamžiku nákupu elektromobilu.

Celý objekt je jako vedlejší efekt koncipován jako vzorový showroom inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu. Provádí se tu průběžná měření pro zpětné hodnocení. Objekt lze po dohodě s výzkumnými a univerzitními centry využít i pro vývoj a testování nových regulačních algoritmů a metod za reálného provozu.

Stavební řešení

Půdorysný tvar hlavní hmoty stavby je obdélník o rozměrech 21 × 60 m s orientací delší strany východ-západ, nad kterým se zdvíhá hmota dvou nestejně velkých podlaží budovy. Na pozemku jsou vyhrazeny rozvojové plochy pro rozšíření provozu výroby i kancelářských prostor.
Jednoduchý hmotový koncept narušuje ve třetině délky budovy již zmíněná hmota s pilovitým prolomením citujícím logo firmy. Prosklený schodišťový blok zvýrazňuje hlavní vstup do budovy. Prolomením tato část navazuje v prvním patře na pás oken s venkovními žaluziemi.
V objektu jsou použity železobetonové nosné konstrukce: železobetonový montovaný skelet na monolitických železobetonových pasech nesených piloty. Výplňové konstrukce jsou z lehkých izolačních materiálů. Opláštění je zavěšené z panelů PUR. Vnitřní líc a příčky jsou sádrokartonové, okna plastová s trojsklem, vnitřní a vstupní dveře jsou prosklené, hliníkové.
Stavba na sebe neupozorňuje výrazným barevným řešením. Je navržena v odstínech stříbřitě šedé a je zajímavá jednoduchými a čistým liniemi celé hmoty. Tyto linie prostupují i do interiéru, kde se již barevnost loga firmy objevuje, a to v modrém pruhu na podlaze vstupní haly a podhledu schodiště. Interiér oživují různobarevná řešení podlah v kancelářích.
Kompaktní, vizuálně čistý objekt je pevně zakotvený do Polabí. A to doslova – stojí na 56 železobetonových pilotách a je napojen na dvanáct 125 m hlubokých vrtů, kterými cirkuluje voda. Objekt je tak se zemí spjat nejen staticky, ale i energeticky.

Autorská zpráva
Novostavba výrobně administrativní budovy Teco a.s., Kolín získala titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2018 – Cena za energetickou úspornost
Z hodnocení poroty: Stavba, kterou investor a zároveň provozovatel realizoval z vlastních prostředků, je ukázkou konceptu energeticky mimořádně šetrné budovy. Kromě svého účelu slouží také jako vzorový showroom inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu. Investor – přední český výrobce průmyslových řídicích systémů, zde podporuje i spolupráci s výzkumnými a školskými institucemi při testování nových zařízení tohoto druhu.

Autor: Ing. arch. Irena Schusterová
Projektant: Stamat spol. s r.o.
Dodavatel: Navláčil stavební firma s.r.o.

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

24. 1. 2019 08:54:55. Re: Výrobně administrativní budova pro společnost Teco. Ing. arch. Gorazd Balejík
24. 1. 2019 10:10:39. Re: Re: Výrobně administrativní budova pro společnost Teco. Redakce

 
 
 
 

24. 1. 2019 08:54:55. Re: Výrobně administrativní budova pro společnost Teco. Ing. arch. Gorazd Balejík

  Rád sleduji věci které, publikujete. Přimlouval bych se však za větší pečlivost při publikování, například v tomto konkrétním příspěvku jsou stranově (zrcadlově) obrácené fotografie. Bohužel to není poprvé. Také se rozmohl nešvar publikovat u rodinných domů jenom fotografie bez půdorysů. Takové příspěvky nejsou z odborného hlediska k ničemu; také je bez prostudování mažu. Děkuji předem za nápravu a přeji hodně úspěchů ve vaší práci. GB

24. 1. 2019 10:10:39. Re: Re: Výrobně administrativní budova pro společnost Teco. Redakce

  Dobrý den, díky za připomínky! Vycházíme z podkladů od autorů, které ale nemáme možnost jednotlivě ověřovat. Na obrácené fotografie tohoto projektu autorku upozorníme.
"Nešvar" publikování rodinných domů bez výkresů je většinou požadavkem investora, který si je nepřeje uveřejnit.
Zachovejte nám přízeň! Redakce

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz