Vyznáte se ve flexibilních lepidlech na obklady a dlažbu?

Vyznáte se ve flexibilních lepidlech na obklady a dlažbu?

(8. 3. 2021) Flexibilní lepidla postupně vytlačují běžná lepidla, byť je jejich účel často mylně chápán a bývají chápány pouze jako vyšší třída běžných lepidel

   
 
 
 
 

Vyznáte se ve flexibilních lepidlech na obklady a dlažbu?

Na trhu je dnes velké množství lepidel na obklady a dlažby, avšak každé může mít jiné vlastnosti a může být vhodné pouze do určitého prostředí. Pokud použijete nevhodně zvolené lepidlo, tak se může stát, že se dlažba odlepí nebo praskne. Při použití flexibilních lepidel máte jistotu, že při jejich použití v nejnáročnějších podmínkách budou i po letech stále funkční. Jak ale poznat opravdové flexibilní lepidlo a co musí zvládnout?

Označení flexibilních lepidel 
Flexibilní lepidla postupem času vytlačují běžná lepidla na obklady, byť je jejich účel často mylně chápán a často bývají chápány pouze jako vyšší třída běžných lepidel. Dle platných evropských norem musí být flexibilní lepidlo označeno třídou S (S1 = nízká flexibilita; S2= vysoká flexibilita).

Primární účel flexibilních lepidel je vyrovnání smykového (tangenciálního) napětí vyvolaného různou teplotní roztažností keramiky a podkladu na bázi cementu. Lidově řečeno se při změnách teplot beton a keramika různě smršťuje či roztahuje, a to má za následek pnutí v lepidle na obklady. Pokud lepidlo není flexibilní, pak je křehké a v důsledku toho může dojít k odlepení lepidla od obkladu a uvolnění obkladu od podkladu.

Pokud je keramický obklad malého formátu, pnutí nemusí být tak velké, aby došlo k porušení souvrství. Problém však nastává u větších formátů, kde je pnutí úměrné rozměru a tudíž vyšší. Velkoformátové obklady jsou pořád více oblíbené, a proto roste i poptávka po flexibilních lepidlech na obklady. Jako velký formát obkladu rozumějme takový, který má minimálně 40 cm v jednom rozměru (někteří výrobci uvádějí 60 cm).

Pokud tak chceme použít obklad do míst, kde hrozí výkyv teplot, jako je třeba venkovní použití či použití na podlahové vytápění, je doporučeno použít flexibilní lepidlo.

Jelikož se na trhu objevují i obklady formátu většího než 1 metr, musely se tomu přizpůsobit i lepidla, a proto se na trh uvedly i lepidla s vysokou flexibilitou s označením S2 (v celém značení obvykle C2TE S2). Tato lepidla jsou 2x pružnější než lepidla s označením S1, ale zároveň splňují veškeré požadavky pro přídržnosti či zpracovatelnost jako u běžných lepidel vyšších tříd.

Použití lepidel s označením S2 není doporučeno pouze pro obklady s rozměrem nad 1 metr, ale i pro menší obklady (40-60 cm), které jsou v exteriéru, obzvláště pokud jsou vystaveny přímému slunečnímu světlu nebo jsou v tmavých odstínech, které vyvolávají vyšší zahřívání při oslunění.

Díky těmto vysoce flexibilním lepidlům se už nemusíme bát použít větší formáty na terasy, balkóny, kolem bazénů aj., od čehož v minulosti obkladači oprávněně odrazovali.

Charakteristickým defektem při použití neflexibilního lepidla pod velký formát exponovaný sluncem je odskočení obkladu od lepidla tak, že lepidlo je pevné a soudržné k podkladu a na samotném obkladu téměř žádné lepidlo neulpí. Tento defekt bývá často přisuzován vlivu mrazu, ale mráz má za následek destrukci lepidla či podkladu a odskočený obklad tak leží na vydroleném lepidle, které ale stále částečně ulpívá na obkladu. Ukázkovým příkladem bývají plochy pod altány, kdy v ploše zastíněné střechou obklady velmi dobře drží, zatímco v ploše mimo dosah stínu střechy obklady takřka volně leží a z rubové strany jsou v podstatě zcela čisté bez lepidla,

Pokud tedy chcete použít obklady v exteriéru či na podlahové vytápění, doporučujeme použít lepidlo s označením alespoň S1. Pokud však chcete použít velký formát obkladu v exteriéru, doporučujeme použít lepidlo s označením S2. Dosáhnete tak trvale funkčního řešení.

Český výrobce Den Braven vyrábí lepidlo s názvem MAMUT GLUE FLEXI S2 – Extrémně flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu C2TE S2, které splňuje všechna základní kritéria dle evropských norem pro vysoce flexibilní lepidla. Díky optimalizaci výroby, procesů a využití lokálních zdrojů je výrobek vzhledem k vysoké kvalitě i za příznivou cenu. I přes vysoký obsah modifikujících látek pro dosažení klíčových parametrů vyniká lepidlo i výbornou zpracovatelností, dlouhou dobou pro její zpracování a omezení skluzu obkladu po jeho nalepení. V ideálních podmínkách lepidlo vykazuje až 3x vyšší přídržnosti k obkladu a k podkladnímu betonu než norma požaduje.

Pokračující výzkum rovněž prokázal, že flexibilita lepidel výrazně zvyšuje i rázovou odolnost obkladu. Jelikož je keramika křehká, může dojít při nárazu tvrdého tělesa k prasknutí či odlepení obkladu. Flexibilní lepidlo částečně tlumí náraz padajícího předmětu a výrazně tak snižuje toto riziko.

podle podkladů společnosti Den Braven

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz