Vzorový e4dům vstupuje do další etapy

Vzorový e4dům vstupuje do další etapy

(31. 10. 2019) Hrubá stavba tohoto rodinného domu s celokeramickou obálkou z materiálů značek Porotherm a Tondach byla dokončena

   
 
 
 
 

Vzorový e4dům vstupuje do další etapy

Výstavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům úspěšně dosáhla důležitého milníku. Hrubá stavba tohoto rodinného domu s celokeramickou obálkou z materiálů značek Porotherm a Tondach byla dokončena. Odborná veřejnost i zájemci o stavbu e4 domu se mohli prostřednictvím workshopu přímo na stavbě seznámit dne 23. 10. s průběhem výstavby, technologickými postupy, materiály i partnery.

Realizace vzorového keramického domu e4 odstartovala v dubnu 2019 na pozemku soukromého investora v Újezdu u Průhonic. Je prvním projektem programu e4 v České Republice. Pro rodinu Ing. Karla Vlčka je realizován stavební firmou Harmony SZ, a. s. „Dokončení hrubé stavby je milníkem pro stavebníky každého rodinného domu,“ uvádí Ing. Daniel Uskokovič, manažer programu e4 společnosti Wienerberger. V případě stavby e4 domu ale ukončení etapy hrubé stavby odkazuje na mnohem širší souvislosti. „Vlastní realizace vzorové stavby podle konceptu e4 domu je materiálním naplněním idejí, technologických a materiálových řešení a služeb, kterými program Wienerberger e4 dům vnáší kvalitativně zcela nový pohled na stavbu moderního rodinného domu,“ dodává Ing. Uskokovič.

Název konceptu je složen z prvních písmen 4 stavebních kamenů –kategorií, ze kterých je poskládán: ekonomické výhodnosti, energetické efektivnosti, ekologie a estetiky. Každá z nich je koncipována tak, aby dokázala splnit nároky současné legislativy i požadavky vznikající v této oblasti od 1.1.2020. Koncept je zároveň připraven tak, aby byl schopen uspokojiti požadavky zhlediska delšího časového úseku budoucích generací. V tomto smyslu je hrubá stavba společným základem pro všechny čtyři uvedené pilíře. Jedinečnost výstavby e4 domů je v České republice zaštiťována Programem e4. Jedná se o soubor funkčních doporučení, řešení a služeb včetně stavební divize 26 profesionálních stavebních firem. Celý tento soubor lze kreativně a dle potřeb každého stavitele individuálně využít ať již požadavkem na spolupráci na projektu, aplikací na projekt vlastní, využitím vlastní stavební firmy či firmy z Programu e4 a kombinaci jednotlivých služeb.„Koncept e4 tedy není návodem pro stavbu typového domu, ale souborem odzkoušených řešení zaručujících maximální efektivitu v každém z „e“ pilířů,“ upřesňuje Ing. Uskokovič. Rozhodující slovo na této etapě hrubé stavby tedy mají použité stavební materiály a stavební technologie. Jejich volba ovlivní výsledný efekt všech 4e pilířů a vlastnosti finálního e4 domu.

Budoucí majitelé e4 domů se mohli dne 23. 10. 2019 seznámit s Programem e4 přímo na dokončené hrubé stavbě prvního vzorového domu e4. K dispozici jim byli stavební odborníci značek, které se staly partnery vzorového e4 domu. Společnost Baumit připravila přehledné vysvětlení pravidel pro využití venkovních omítek. Mezi témata týkajících se zdicích materiálů patřily optimální konstrukční řešení systému Porotherm a řešení konstrukčních detailů programu We4d. Společnost Vekra seznámila přítomné stím, co je důležité při výběru oken. Jak vybrat správnou střešní krytinu a přínosy moderní střešní izolace Tondach iRoofse pak stalo tématempro produktového manažera značky Tondach.

Hrubá stavba prvního vzorového domu e4:
Materiály určují–téměř nula

Obvodové zdivo vzorového e4 domu, které vyhovuje současným nárokům, ale i požadavkům na tepelně izolační vlastnosti budov od 1. 1. 2020, kdy bude možné stavět budovy minimálně jako nZEB (budovy s téměř nulovou spotřebou energie), je řešeno jako jednovrstvá konstrukce bez dodatečného vnějšího zateplení ETICS. Dům splňuje podmínku maximální hodnoty součinitele prostupu tepla pro vnější stěny: max. 0,19 W/(m2.K), což odpovídá produktům Porotherm z kategoriíEnergy + a Comfort. Obálka domu je navržena dle požadavků na nZEB, kdy průměrný součinitel prostupu tepla musí odpovídat referenční budově vynásobené redukčním činitelem ∫R = 0,7. Splňuje tak požadavek na snížení neobnovitelné primární energie e4 domu dle požadavků na nZEB, což je ep,R = 25%. Použity byly cihelné bloky Porotherm T Profi pro jednovrstvé zdivo, které jsou extrémně energeticky úsporné a zabraňují častým výkyvům teplot i bez dodatečné tepelné izolace fasády. Výrazně snižují spotřebu energie na vytápění nebo chlazení. Cihly Porotherm T Profi jsou vhodné pro nZEBy a dokonce i energeticky nezávislé domy. Zdilo se na maltu pro tenké spáry Porotherm TM.
Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností stěn byly použity venkovní tepelně izolační jádrové omítky Baumit Thermo plus vylehčené speciálními plnivy z polystyrenu nebo perlitu. Této vrstvě předchází přednástřik neboli špric. Používá se při přípravě podkladu pod minerální omítky jako kontaktní můstek. Zabezpečuje dobrou přilnavost minerálních omítek a vyrovnává rozdíly v nasákavosti podkladu. Následně se jádrová omítka nanáší ve dvou krocích po 1,5 cm tedy do konečné tloušťky 3 cm. Jádro musí patřičnou dobu vyschnout. Proces vysychání bude probíhat celé zimní období. Následovat bude realizace venkovní fasády.

Komfortní ticho
Pro vnitřní zdění byly použity akustické cihly Porotherm 25 AKU, které mají díky své vyšší objemové hmotnosti a speciálnímu systému děrování a zazubení výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Jejich účelem je co nejvíce zabránit šíření zvuku uvnitř domu, ale i zvuku přenášeného z exteriéru. Dodejme, že pravidla výstavby e4 domu jsou postavena na povinném i doporučeném sortimentu, který zahrnuje i akustické cihly pro „klidný domov“.

Překlady
Překlady stavebních otvorů jsou stavebně velmi důležitýma náročným prvkem. Nad okny ve vnější stěně byly u vzorového domu e4 uloženy překlady Porotherm Vario UNI vymezující prostor pro uložení schránek na rolety nebo žaluzie. Konstrukce těchto překladů je nosná, protože jsou spřaženy s věncem. Další typ použitého překladu je Porotherm KP 7 pro vnitřní otvory dveří. Překlady mají plně nosnou funkci, tloušťka je 7 cm a podle šířky stěny se kombinuje jejich počet tzn. na tloušťku stěny 24 cm jsou použity tři překlady.Stropní konstrukce Porotherm se skládá z keramických příhradových nosníků POT a cihelných vložek MIAKO. Po rozložení nosníků dle kladečského plánu se do prostoru mezi nosníky položily vložky MIAKO. Dalším krokem bylo vyvázání výztuže dle statického výkresu, položení kari sítí a následné zabetonování betonem C 25/30.

Trvanlivá krása a špičková kvalita
Bez kvalitní střechy nemůže splnit dům nároky kladené na moderní výstavbu.Proto byla u e4 domu zvolena nejenom kvalitní pálená taška Tondach Figaro11, ale také nadkrokevní izolace Tondach iRoof. Volba izolantu a technologie aplikace jsou totiž pro životnost střechy určující. Na krokve byla položena nadkrokevní izolace Tondach iRoof tloušťky 120 mm. Izolant patří v současné době mezi nejkvalitnější a nejvýkonnější. Desky jsou z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) a tvoří difúzně otevřený systém. Výhodou oproti klasickým izolantům je mj. nižší tloušťka desky při zachování stejného tepelně izolačního výkonu. Při aplikaci PIR izolací nevznikají tepelné mosty. Další výhodou je tvrdost desek umožňující snazší pohyb po střešním plášti a rychlost pokládky celého systému. Do připraveného laťování se kladly střešní tašky Tondach Figaro11 opatřené povrchovou úpravou engoba. Taška Figaro však vyniká zejména svým plochým designem, který sluší zejména moderním a trendovým domům. Pálená střešní krytina Tondach má velmi dlouhou životnost, je stálobarevná a nevybledne a odolá i velmi nepříznivým povětrnostním vlivům.
K tepelnému doizolování střešního pláště vnitřní izolací, která se instalovala mezi krokve, byla použita skelná vata Unirol Profi v pásech o tloušťce 200 mm od partnera projektu firmy Isover. Minerální izolace je zároveň i výbornou zvukovou izolací, která zajistí dostatečnou ochranu před hlukem z ulice. V místech realizovaného zateplovacího izolantu se prováděla parotěsná zábrana parotěsnou folií a speciální lepicí páskou na spojení jednotlivých dílů folie a oblepení detailů například kolem kleštin. Folie slouží k tomu, aby páry uvolňující se z interiéru při běžnému žívání domu neprostupovaly do tepelné izolace mezi krokvemi a tím jí neznehodnocovaly.

Okna a dveře na klíč
Kompletní dodávku oken, vchodových dveří a stínící techniky zajistila pro vzorový e4 dům značka VEKRA. Předností VEKRA řešení je fakt, že veškeré prvky společně výborně vypadají i fungují. Konkrétně jsou v e4 domě instalována hliníková okna a vstupní portál VEKRA Futura Exclusive kombinovaný se zdvižně posuvnými systémy také v hliníkovém provedení. Vše v trendové barvě antracit RAL7016. Okna jsou doplněna venkovními žaluziemi s elektrickým ovládáním, které velmi účinně chrání interiér domu před přehříváním v létě. Vchodové dveře jsou ovládány motorickým zámkem.Romantika s praktickým dopadem Romantiku bezesporu zajistí budoucí krb a ten potřebuje komín. V případě vzorového domu e4 byla zvolena velmi zajímavá varianta. V tomto případě je konstrukce komínu řešena jednoduše. Od firmy Schiedel, jejíž komínové systémy jsou nejprodávanější v Evropě,se na stavbě zhotovuje novinka Kingfire. Modulový komín Schiedel Kingfire Parat je komínový systém, který má do paty integrovanou krbovou vložku. Vznikla tak otopná soustava, která je po technické i vizuální stránce dokonale sladěná. Jde o spalinovou cestu i topný spotřebič v jednom.

Vnitřní instalace
S instalacemi odpadů, vestavěnými toaletami, přívody teplé a studené vody je spjato velké množství předpisů a požadavků tak, aby objekt splňoval konstrukční, provozní, hygienická a bezpečnostní kritéria. Rozvody jsou nejcitlivějším a nejzranitelnějším místem obydlí,proto je vnitřní vodovodní potrubí stavebně vedeno místy chráněnými před mrazem, rozváděná studená voda zase nesmí přijímat tepelné zisky a u teplé vody by naopak nemělo docházet k tepelným ztrátám. Realizace je náročná na řemeslnou zručnost,dodržování norem i volbu jednotlivých materiálů. Pro instalace na stavbě byly použity materiály firmy Pipelife nabízející široký sortiment a špičkové instalační systémy.

Příjemné klima
Firma Wafe, která je specialistou na výrobu rekuperačních jednotek, dokáže připravit systém přesně na míru konkrétnímu domu, což je i případ vzorového e4 domu. Do jeho hrubé stavby byly částečně instalovány rozvody potrubí. Zbytek systému bude instalován v pozdějších etapách stavby.

Bezpečnost a spolehlivost

Nedílnou součástí hrubé stavby e4domu je kotvicí technika, tj. chemické kotvy, hmoždinky, vruty, chemické malty apod., které na stavbu dodává značka Fischer International.

podle podkladů společnosti Wienerberger

Doplněno Stavbaweb:
Veškeré informace o programu Wienerberger e4  dům jsou k dispozici na www.e4dum.cz

Související články:
Wienerberger e4 dům  17.4.2019
E4 dům budoucnosti  31.10.2018 – koncept domu
GRAND PRIX pro pro projekt „e4 cihlový dům budoucnosti“  6.10.2017
e4 – cihlový dům budoucnosti  22.6.2017 – vítězné projekty soutěže
e4 – cihlový dům budoucnosti  8.3.2017 – vyhlášení soutěže

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

19. 2. 2020 11:04:39

Re: Re: Pankrác.

Je nyní 6141.

18. 2. 2020 22:08:26

Re: Žaloba ombudsmanky kvůli Šantovce Tower

Druhá největší městská památková rezervace Olomouc má pro svoji ochranu vyhlášené ochranné pásmo, které ale nic nechrání - chybí v něm totiž výrok... Magistrátní památkáři si tak flexibilně vymýšlejí podmínky ochrany či neochrany jak se jim zamane a jak kdo přitlačí. A nemohou si to vynachválit: v památkově identickém území sem tam zamítnou nadstavbu rodinného domu a sem tam „pustí“ 22 patrový mrakodrap, jak je vidět. Dovolím si prognózu: dojemná shoda mezi špičkami už několikáté olomoucké politické garnitury a úředníky magistrátu už prošla mnohokrát ohněm, a je na ni 100% spolehnutí. Jen pro připomenutí: 3-letá nečinnost magistrátu při soudem nařízené nápravě zrušené části územního plánu a při nevyhlášení dílčí stavební uzávěry, kladné stanovisko šéfky magistrátních památkářů (na třetí pokus) poté co ho 2x zrušil nadřízený orgán. A abych nezapomněla na „zásluhy“ jednoho z největších malých mužů Olomouce – ministra kultury Staňka, který tak dlouho odkládal jednoznačné rozhodnutí svého ministerstva k této cause, až ho pro jistotu raději vůbec nestihl udělat. Nebojte. Klapne to, A když bude nejhůř, pan Křeček není paní Šabatová. Šantovka Tower bude! A protože žijeme v právní státě, který garantuje rovnost šancí a předvídatelnost práva, po Šantovka Tower začnou v prstenci ochranného pásma kolem Městské památkové rezervace vyrůstat další a další a hanácké mrakodrápky. Magistrát totiž už nebude moci otočit na obrtlíku a další stavby nepovolit. Protože precedent je precedent, tak proč toho nevyužít? Byty v oblacích, z jejichž oken se při nedělním vepřo-zelo-knedlo a lahváči budete moci dívat na barokní skvosty hluboko pod vámi…No řekněte: kdo to má? Myslíte, že bude o zájemce nouze? A město Olomouc konečně prolomí svoji provinciálnost, konečně prorazí a stane se urbanistickou raritou Evropy. Ne kvůli už dávnou okoukanému historickému jádru, ale kvůli náhrdelníků „Nabob“ Towerů kolem něj.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz