Chytré zasklení HELUZ IZOS

Při projektování nových staveb nebo rekon­strukce budov se často klade důraz na es­tetickou stránku a celkový vzhled, zatímco podstatné aspekty ovlivňující energetickou efektivitu, akustický komfort a ochranu in­teriéru před škodlivým UV zářením mohou zůstat opomíjeny.

Výběr a návrh izolačních skel by měl být prováděn s ohledem na specifické potřeby daného objektu a jeho umístění, aby bylo dosaženo optimálního výsledku z hlediska energetické efektivity, akustického komfor­tu a ochrany interiéru. Tímto způsobem se izolační skla stávají zásadním prvkem ne­ jen pro zlepšení kvality bydlení, ale také pro podporu udržitelného rozvoje a snižování ekologické stopy. Pečlivý výběr a správný návrh izolačních skel představují investici, která se dlouhodobě vyplácí nejen prostřednictvím snížení provozních nákladů, ale také zlepšením celkového komfortu a kva­lity života v domácnosti.

Izolační sklo se skládá ze dvou nebo častě­ji tří tabulí plochého skla s nízkoemisním povlakem navzájem oddělených distanční­mi rámečky zajišťujícími konstantní vzdá­lenost mezi skly. Mezera mezi jednotlivým tabulemi je vyplněna inertním plynem argonem, který vyniká velmi nízkou tepelnou vodivostí a zlepšuje tak tepelněizolační vlastnosti zasklení. Základním izolačním sklem je dvojsklo, které lze využít napří­klad při rekonstrukcích či repasích stávají­cích oken, kdy je kladen důraz na zachování stávajících rámů. Současným standardem energeticky efektivního zasklení je troj­sklo. Vlastnosti izolačních skel jsou dány jak parametry jednotlivých skel, tak i jejich kombinací a šířkou distančních rámečků. Výběr vhodného typu izolačního skla zá­leží na mnoha faktorech. V první řadě je to orientace okna vůči světovým stranám (vůči slunečnímu záření). Dále pak umístě­ní okna v budově (podlaží, do ulice, do za­ hrady), vzdálenost od zdrojů hluku a jejich intenzita a v neposlední řadě převažující činnost v dané místnosti. Znamená to, že v jedné budově najde uplatnění řada typů izolačních skel.

Izolační skla a jaké kam použít IZOS ENERGY+, IZOS SHADOW a IZOS TRIPLE
Různé typy zasklení oken mohou na první pohled vypadat víceméně stejně, jejich vlast­nosti jsou ale diametrálně odlišné. Klíčový je vhodný výběr ideálně již ve fázi projektu.

Možnosti současných izolačních skel jsou nejlépe patrné při porovnání s dvojsklem se součinitelem prostupu tepla zasklení Ug = 1,6 W/m2K, což byla kolem roku 2000 dobrá hodnota pro běžné zasklení. Dnes již téměř standardní zasklení – tedy troj­ sklo IZOS TRIPLE – má Ug = 0,5 W/m2K.

Při venkovní teplotě – 7,5 °C dosáhne rozdíl teploty vnitřního skla více než 3 °C. Každý 1 °C přitom představuje rozdíl v nákla­dech na vytápění 7 až 8%, takže v přípa­dě těchto dvou výrobků hovoříme o rozdílu v nákladech na vytápění kolem 25%. Sklo IZOS ENERGY+ se součinitelem prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K a solárním faktorem 62% pak vylepšuje tuto hodnotu o dalších cca 17%. Díky tomuto izolačnímu sklu je možné využití solárních zisků v zimním období zdarma. V případě trojskla IZOS ENERGY+ je dokonce možné při vhodné orientaci a velikosti oken splnit energetické požadavky na nové budovy i bez instalace technologií pro získávání obnovitelných zdrojů (solární systémy, tepelná čerpadla apod.). Podle měření odborníků společnos­ti HELUZ IZOS to představuje úsporu až 15 % z nákladů na vytápění.

Řešení přehřívání interiéru v letních měsících zase ukazuje porovnání zasklení IZOS TRIPLE a IZOS SHADOW. V případě, že majitel domu nechce nebo nemůže řešit stínění pomocí předokenních žaluzií, může zvolit sklo IZOS SHADOW se schopností odrazivosti sluneční paprsků a se solárním faktorem sníženým na hodnotu 36 %. Při venkovní teplotě blížící se hodnotě 40 °C je teplota vnitřního zasklení 20,5 °C, tedy o více než 1 °C méně než u izolačního skla IZOS TRIPLE. S tím jde ruku v ruce klesající potřeba energie na chlazení interiéru. Nová generace multifunkčního nízkoemisního a protislunečního pokovení zajišťuje zaskle­ní neutrální vzhled a nízkou reflexi, které ni­ jak negativně neovlivní vzhled domu.

Bezpečnostní a akustická úprava IZOS ACOUSTIC
Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku může vést k chronickému stresu, vyčerpání, a dokonce i k poškození sluchu. Hluk vniká do budov lehkými, respektive tenkými mate­riály, a tak je sklo logicky v obvodovém plášti nejslabším článkem. Jednoduchým a efektiv­ním řešením je akusticky izolační zasklení IZOS ACOUSTIC, která jsou navržena tak, aby minimalizovala nejen hladinu hluku v interiéru, ale zároveň splňovala vysoké požadavky na proslunění. Pokud se hluk na frekventované ulici pohybuje na úrovni 70 dB, skla IZOS s úpravou Acoustic vykazující útlum 32–52 dB dokáží snížit vnitřní hluk až na úroveň 18 dB. S izolačním zasklením IZOS ACOUSTIC můžete tedy dosáhnout klidu a také úspor energie.

Při návrhu okna lze vytvořit skladbu skel s akustickou fólií na míru a získat tak nejlepší výsledky. Variabilita výroby umožňuje kombinovat několik dílčích parametrů – jde především o různé tloušťky jednotlivých tabulí skla v zasklení, využití speciálních fólií nebo unikátní kombinaci několika různých typů skel a tlouštěk kvůli potlačení frekvencí způsobujících vibrace skla. Stejně důležitá je samozřejmě i správně provedená odborná montáž na stavbě eliminující akustické mosty, které by mohly vzniknout v připojovací spáře.

IZOS PROTECT
77 % vloupání do domácností proběhne přes okna či balkonové dveře. Špatně zabezpečený rám okna představuje pro zloděje překážku maximálně na několik desítek vteřin. Pro bezpečnost je tedy klíčové kvalitní kování oken, riziko vloupání významně snižuje rovněž bezpečnostní zasklení.

Vysoké mechanické odolnosti zasklení je dosahováno buď pomocí bezpečnostních fólií lepených mezi jednotlivé tabule (vrstvené bezpečnostní sklo), nebo kalením (sklo tvrzené). V prvním případě je odolnost přímo úměrná počtu bezpečnostních fólií, pokud by nicméně došlo k rozbití okna, ulpí střepy na fólii. Proto se skla s větším počtem fólií používají také jako zábradlí nebo jako pochozí plocha, jsou odolná i proti propadnutí osoby. Tvrzená skla vynikají až 5× větší pevností v tahu za ohybu než sklo základní, jsou odolnější proti tepelnému namáhání a v případě rozbití vytvoří neostré úlomky. Společnost HELUZ IZOS je schopna vyrobit zasklení v prakticky jakékoli požadované bezpečnostní třídě. Pokud si zvolíte bezpečnostní sklo IZOS PROTECT, získáte přidanou hodnotu v podobě ochrany proti UV záření. Bezpečnostní sklo s PVB fólií je schopné stoprocentně eliminovat prostup škodlivého UV záření do interiérů budov. Je tak ideální volbou pro velké prosklené plochy, kde do interiéru proniká slunce a mohou být ohroženy obrazy, textilie či dřevěná podlaha.

Více na www.izos.cz

Publikováno v časopise Stavba 1/2024

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*