Porota vybrala vítěze 29.ročníku Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2023/2024

Porota vybrala vítěze 29.ročníku Mezinárodní studentské soutěže Xella pro akademický rok 2023/2024

Ve dnech 16. a 17. dubna 2024 proběhlo ve Starém Smokovci zasedání poroty již 29. ročníku mezinárodní studentské architektonické soutěže Xella. Porota měla letos vzhledem k velmi vysokému zájmu (76 projektů z českých, slovenských a jedné polské a rakouské univerzity) a úrovni přihlášených prací nelehký úkol.

Nakonec porota vybrala do finále šest nejlepších, přičemž první tři v pořadí získali finanční odměny, studenti na 4. až 6. místě si odnesli věcné odměny.

Soutěž byla určena studentům a studentkám studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách a tématem letošního zadání byla ideová urbanistická a architektonická studie „SCHOLÉ VE VYSOKÝCH TATRÁCH – CENTRUM ŠPATNÉHO POČASÍ“.

Cílem 29. ročníku, organizovaného pod mottem „Volný čas tvoří nejdůležitější část našeho života“, byla podpora tvůrčí invence vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických a designérských idejí a myšlenek. Byla to také příležitost k zamyšlení nad rozvojovým potenciálem nejstarší z městských části města Vysoké Tatry, nebo jak se říká nejstarší z jeho osad – Starého Smokovce a jeho zapomenutým a roky spícím místem. V prostředí jedinečných a charakteristických panoramatických scenérií tatranských vrcholků, na území Tatranského národního parku se nachází lokalita s velkým krajinně–historickým potenciálem, s budovou chátrajícího Amfiteátru a budovou historicky zvanou Vila Bellevue.

Porota složená z předních českých a slovenských architektů pracovala v tomto složení: předseda Ján Stempel a dále architekti Juraj Benetin, Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová, Peter Moravčík, Peter Richtárik, Jaromír Veselák, Jakub Cigler, Imrich Pleidel, Ľubomír Závodný a Tomáš Bujna.

První cenu získal student Fakulty architektúry a dizajnu, STU Bratislava Bc. Tibor Grešo pod vedením prof. Ing. arch. Vladimíra Šimkoviče, PhD. a Ing. arch. Natálie Boškové Filové, PhD.. Jeho práci ohodnotil posudkem člen poroty Ing. arch. Peter Moravčík takto: „Návrh přistoupil k odpovědi na otázku zadání pro centrum špatného počasí velmi pragmaticky. Bývalý amfiteátr vyhodnotil jako typologii, která splnila svůj historický úkol jak funkčností, tak stavebně-technickou podstatou stavby, generující v lůně chráněné přírody nežádoucí hluk a ruch. Jeho prostor využil kompletně pro výstavbu nové koncentrované architektonicko-urbanistické struktury. V symbióze železobetonu a dřevostavby jsou kolem centrálního nádvoří zorganizovány tři objemy, které v sobě integrují funkce sportu, kultury a relaxu. Takový program, měřítko i architektonický výraz návrhu vyhodnotila porota jako přiměřenou místu a vhodnou z hlediska sezónního využití nejen návštěvníky Tater, ale i celoročně místní komunitou obyvatel města Vysoké Tatry, nestandardně rozloženého do několika tatranských obcí v podhůří. V návrhu chybí artikulování využití stávající Vily Bellevue, aktuálně v ruinózním stavu. Ale tím, že stojí mimo půdorysný záběr novostavby, se předpokládá její zachování a navrácení do života v původní stopě. Do skupiny finalistů soutěže se těžišťově přepracovaly návrhy, zachovávající i zmiňovanou Vilu Bellevue, i původní torzo pódia amfiteátru. Porota tím chtěla dát najevo sympatie k přístupům znovuvyužití stávající stavební podstaty. Že nakonec zvítězil návrh, který méně životaschopnější z nich nahradil novostavbou, je projevem postoje, že smysluplná intervence, která do obce přináší nové funkční obohacení nad rámec převahy gastra a ubytování, by bylo pro celé sídlo nepochybně přidanou hodnotou.“

Předseda poroty Ing. arch. Ján Stempel k letošní soutěži dodal: „Soutěž přinesla mnoho různorodých návrhů, jak se postavit k místu, které v současnosti chátrá. Účast a spolupráce místního úřadu byla při práci poroty velmi důležitá a osobně věřím, že výstava soutěžních projektů pomůže rozpoutat diskusi na dané téma.“

Generální ředitel společnosti Xella CZ a Xella Slovensko Ing. Peter Markovič ocenil úroveň prací a velký zájem studentů: „Nám jako vyhlašovateli dělá trvale radost, že studenti architektury a pozemního stavitelství na českých a slovenských vysokých školách a univerzitách mají již téměř tři desítky let zájem prezentovat své nápady před zraky významných českých a slovenských architektů. Musím také ocenit práci poroty, která zodpovědně posoudila všech 76 přihlášených projektů a poděkovat zástupcům města Vysoké Tatry za významnou podporu při organizaci celé soutěže. Velká účast studentů potvrzuje vysoký kredit soutěže a pro nás je závazkem i do dalších let. Mohu slíbit, že naše tradiční a dlouhodobá podpora studentů středních odborných škol i vysokých škol a univerzit bude pokračovat i v dalších letech, ostatně už nyní pracujeme na konturách jubilejního 30. ročníku VŠ soutěže Xella.“

Jubilejní 30. ročník se dějištěm přesune na Vysočinu do blízkosti zámku Vilémov u Golčova Jeníkova. Studenti budou navrhovat klášter, ubytování pro poutníky a malý pivovar na Centrální stezce poutní cesty Via Czechia. Nedaleký Zámek Vilémov je jedním z nejdokonalejších barokních zámků v České republice. Celé panství a přilehlý les spravuje rod Rajských z Dubnice, kteří ho chtějí zachovat pro další generaci.

Výsledky 29. ročníku mezinárodní studentské soutěže Xella:

1. cena: Bc. Tibor Grešo, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SRVedoucí práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Natália Bošková Filová, PhD.
2. cena: Bc. Kristián Julínek, Bc. Marek Jankovič, Bc. David Regenda, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR
3. cena: Ondřej Bradávka, Veronika Pálková, Viliam Šebora, Fakulta architektury, VUT v Brně, ČR
4. místo – odměna poroty: Bc. Michaela Maximová, Bc. Ivana Kovaličová, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, SR
5. místo – odměna poroty: Petra Ďurišková, Tomaž Roblek, University for Applied Arts Vienna, AT
6. místo – odměna poroty: Kristina Djobeková, Stavebná fakulta STU, Bratislava, SR

Vedoucí práce: Ing. arch. Ilja Skoček

Všechny soutěžní práce jsou do 15. června 2024 vystaveny v městské výstavní síni Vila Flóra (součást Tatranské galerie v Popradě) ve Starém Smokovci. Součástí výstavy je i hlasování veřejnosti o nejlepší projekty letošního ročníku Mezinárodní studentské soutěže Xella.

Odkaz na finálové projekty naleznete ZDE.

www.xella.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*