Komunitní centrum Mírová

Nová budova doplňuje polopropustnou hranici mezi veřejným prostorem ulice Mírové a poloveřejným prostorem dvora základní školy a zahrady mateřské školy. Dům je umístěn čelem na hranici původní předzahrádky, neboť byl školní dvůr stísněný a veřejný prostor naopak relativně rozsáhlý (i díky otevření pozemku rušeného objektu staré jídelny). Nový dům není připojen ke starším objektům, stojí samostatně. Podporuje tak propustnost adekvátní vnitrobloku. Volností a umístěním domu je zdůrazněna i jeho centrální poloha a význam v celém novém městském parku. Přístupností a otevřeností parteru umožňuje velkou variabilitu využití. Toto řešení, s uličkami po stranách domu, je typické pro historickou zástavbu náměstí Mnichova Hradiště.

Dům má pevnou a jasnou skořápku. Vnitřek je naopak proměnitelný. Vnější tvar artikuluje dva různé provozy domu, které jsou jednoduše a flexibilně řešeny vždy na samostatném podlaží. Přízemí je oporou. Dům se v něm velkoryse otevírá k ulici i do boční uličky transparentní stěnou jídelny.

Vstup do světa her v patře je dosažitelný schodištěm s pobytovou terasou, která je prodloužením veřejného prostoru. Toto uspořádání umožňuje postavit optimálně veliký program v patře. Z terasy je přístupný vnitřní flexibilní prostor, dělený lehkými příčkami a nábytkem. Ve středu je hala se světlíky, která má nejen komunikační funkci, ale může sloužit i aktivitám. Na vstupní terasu je navázáno nízkoprahové centrum, které tím získává jistou samostatnost. Místnost pro pohybové aktivity je umístěna v návaznosti na hernu s výhledem do hlavní ulice, kam se tak nastavuje aktivita jako poutač domu. Do boční uličky jsou umístěny dílny. Hlavní schodiště na terasu je řešeno jako pobytové – je možné jej využít k sezení a být tak součástí aktivit v hlavní ulici. V patře pokračuje terasou i na straně ke školnímu hřišti. Tam terasa končí schody dolů, které ji provazují se vstupem na školní dvůr. Tak je patro opticky i provozně spojeno se školním hřištěm. Boční stěna pod terasou je využita jako herní pláň pro základní školu i pro mateřskou školu. V rovném reliéfu území tak vzniká zajímavý výškový rozdíl, který se dá přirovnat ke skalnatým hranám Českého Ráje.

Autorská zpráva
 
Autoři: Petr Lešek, Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister
Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.
Dodavatel: BREX spol. s r.o.
Investor:  Město Mnichovo Hradiště

Související článek:
Nové komunitní centrum V Mnichově Hradišti

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*