Konference VODA 2020 přesunuta

S ohledem na omezení spojená se šířením epidemie koronaviru na území České republiky se rozhodli organizátoři konference „Voda 2020 / Stavba a voda“ akci přesunout na 7.-8. 6. 2021. V původním termínu 19. 10. 2020 proběhne vernisáž výstavy Stavba a voda a 20. 10. 2020 se uskuteční webinář, jehož součástí budou krátké přednášky jako ochutnávka k jednotlivým tématům konference a kulatý stůl.

Konference Voda 2020 se měla původně konat 19.-20. 10. 2020 v hotelu Olšanka v Praze 3. Jejím cílem je představit důležitá vodohospodářská díla i další stavby vznikající v úzkém kontaktu s vodou a připomenout si význam a vliv vody v urbanismu, architektuře i stavitelství. Vzhledem ke koronavirovým opatřením konference proběhne v náhradním termínu 7.-8. června 2021. Její program zůstává nezměněn – prezentovány budou aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY STAVBA A VODA – 19. 10. 2020 v 17.00 h
V aule Fakulty stavební ČVUT v Praze bude ke zhlédnutí doprovodná výstava ke konferenci VODA 2020. 

WEBINÁŘ – 20. října 2020, 15:00
V úterý 20. října 2020 se uskuteční webinář, na němž garanti představí jednotlivé tematické sekce konference, a zároveň proběhne moderovaná odborná diskuse.

KONFERENCE – náhradní termín 7. – 8. 6. 2021
Konference VODA 2020 se v šesti sekcích dotkne hlavních témat hospodaření s vodou. Přiblíží roli vody ve volné krajině – ať už se jedná o nakládání se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží, o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem. Nedílnou součástí přednášek bude představení vodních cest a významných staveb s nimi spojených. Dále bude prezentována role vody a navrhování staveb v urbanizovaných územích. Mezi ně patří třeba revitalizace městských parků, sadů, nábřeží či fungování veřejných prostranství mezi budovami včetně fontán a dalších vodních prvků. Krajinné a městské plánování bude představeno jako nástroj adaptace na klimatické změny. Nezapomene se také na správu provozu a systémů pro zásobování pitnou vodou, vodovody, kanalizace, propojování vodárenských soustav a čištění odpadních vod. Fenoménem posledních let je budování aquaparků a koupališť, s nimiž souvisí i náročný provoz a hospodaření s bazénovými vodami. Přednášející rovněž vysvětlí způsoby ochrany staveb před nežádoucími účinky vody, před vlhkostí i škůdci. S tím souvisí zakládání staveb, nároky na zemní konstrukce vodních staveb, sanace starých ekologických zátěží atd. 

Pořádají
Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě u příležitosti 30. výročí obnovení své činnosti a 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém

www.voda2020.cz

podle podkladů pořadatele

Související články:
Konference VODA 2020 – program sekce F
Konference VODA 2020 – program sekce E
Konference VODA 2020 – program sekce D
Konference VODA 2020 – program sekce C
Konference VODA 2020 – program sekce B 
Konference VODA 2020 – program sekce A

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*