Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu s tématem Vizuální smog

Ve dnech 21.–22. 5. 2019 se uskuteční v budově Staré radnice v Havlíčkově Brodě již 5. ročník konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu. Konference bude zaměřena na téma Vizuální smog. Program a diskusi bude moderovat Bc. Libor Honzárek, zástupce předsedy Oblastní kanceláře ČKAIT v Jihlavě, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a místostarosta Havlíčkova Brodu. Záštitu nad letošní konferencí převzalo Ministerstvo kultury ČR a Národní památkových ústav. Generálním partnerem konference je ČKAIT.

Památkáři, projektanti a investoři jsou třemi subjekty, kteří nesou značnou odpovědnost za uspořádání našeho veřejného urbanizovaného prostoru i za dotváření historicky definovaného krajinného rázu. Citovaní aktéři jsou důležitými subjekty, které svým rozhodováním a svými skutky ovlivňují do značné míry kvalitu veřejného života, resp. kvalitu života vázanou na historickou lokaci.

Na konferenci vystoupí a budou diskutovat významní čeští památkáři, projektanti i architekti, mezi nimi například Vlastislav Ouroda, Svatopluk Zídek, Jan Pešta, Karel Kuča, Věra Kučová a další. Na dvoudenním jednání se bude hovořit o potřebě vedení vzájemného dialogu mezi památkářem, projektantem a investorem v procesu přípravy i následné realizace vlastních rekonstrukcí památkových objektů, dále pak o podmínkách při umisťování nových staveb v chráněných a hodnotných lokalitách, případně o samotných úpravách veřejných prostranství situovaných v oblastech celospolečenského zájmu.

Konference ani tentokráte nebude konferencí „vědeckou“, tedy striktně odbornou, přesněji řečeno opět nebude cílena pouze na odborníky z řad teoretiků architektury či dějin umění. I v letošním roce bude programová náplň určena zejména pro lidi z praxe, studenty stavebních škol, řadové projektanty a stavitele, zástupce obecních samospráv měst a obcí, pro úředníky státní správy a samosprávy. Přivítáme i samotné vlastníky staveb hodných památkového zájmu a v neposlední řadě i laickou veřejnost, která se o dané téma zajímá jen z vlastního popudu.

„Tematiku vizuálního smogu budou přednášející posuzovat z různých úhlů. Zaměří se na praktické dopady absence znalostí grafických principů a pravidel při výrobě firemních označení provozoven. Budou diskutovat s účastníky konference o neorganizovaném grafickém vyjádření, bez známého adresáta, které negativně ovlivňuje podmínky k životu a zdraví osob. Zaměří se na nesprávné umísťování a agresivní podobu reklamních sdělení a instalaci nevhodného mobiliáře v centrech sídel. Poukážou na zřizování restauračních předzahrádek, na nevkusné barevné nátěry vnějších omítek nebo střešní pláště na objektech v památkových územích,“ stručně charakterizoval Libor Honzárek hlavní témata.

Doprovodný program se bude věnovat historickým stavbám v kontextu svého okolí. Subjekty památkové ochrany jsou v současnosti atakovány mainstreamovými trendy i společenskou poptávkou. Představeny budou dobré i špatné příklady. Uskuteční se komentovaná prohlídka centra Havlíčkova Brodu, resp. právě letos zrekonstruovaného Smetanova náměstí.

Veškeré informace o konferenci, program i přihlášky najdete na stránkách: www.konferencehb.cz

tisková zpráva, Stavbaweb

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*