Změna územního plánu pomůže lépe naplánovat vznik nové čtvrti Bubny-Zátory

Došlo k učinění zásadního kroku, který usnadní budoucí výstavbu nové městské čtvrti. Pražští zastupitelé potvrdili směr, který nastavila téměř dokončená Územní studie Holešovice – Bubny – Zátory. Ta území definuje jako novou pražskou čtvrť s dostatečnou vybaveností, navrhuje kvalitní veřejná prostranství a parky. Zastupitelstvo se shodlo na pořízení změny územního plánu, která bude studii respektovat.

„Je to velmi významný krok v celé řadě složitých procesů, které se odehrávají v Bubnech. V územním plánování se může často zdát, že se nic neděje. Ale právě tyto nepříliš viditelné kroky projekt posunují dál a navíc vedou k ušetření mnoha času a peněz, v tomto případě se díky naší práci zkrátila možnost odblokování tohoto klíčového území o minimálně jeden celý rok,“ vysvětluje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

V současnosti je z hlediska územního plánu území vnímáno jako plocha železnice, což odpovídá aktuálnímu stavu v území, nikoliv však vizi do budoucna. V minulosti bylo v území několik snah o změnu, žádná však neprošla celospolečenskou diskuzí a nebyla všeobecně přijata.

Zpracovaná územní studie je pořizována již dva roky, byla diskutována napříč odbornou i laickou veřejností a připomínky k ní podaly jak státní organizace, tak i samospráva a veřejnost. Studie v tuto chvíli představuje konsenzuální pohled na budoucnost Bubnů. Navržený urbanismus respektuje blokovou strukturu Holešovic, řeší dopravní vztahy a koordinuje nové záměry v území, např. Vltavskou filharmonii.

„Těší mě, že se na projektu nové holešovické čtvrti nepřestává pracovat. Schválená změna územního plánu tento velký úkol, který před sebou máme, značně ulehčí. Věřím, že i nadále se nám bude dařit urychlovat a zefektivňovat složité procesy, které celý systém zbytečně brzdí, říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m Prahy.

V současné chvíli je územní studie navrhující novou čtvrť těsně před dokončením. Dalším krokem bude veřejné projednání návrhu změny územního plánu. To se odehraje v příštím roce.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*