Navarov – revitalizace zámeckého areálu

Navarov – revitalizace zámeckého areálu

Zlatá Olešnice, Železný Brod

(4. 4. 2019) m3m - Martina Novotná a Michal Pokorný 


   
 
 
 
 

Navarov – revitalizace zámeckého areálu

Naším úkolem bylo revitalizovat zámecký areál v pravé podstatě toho slova, se všemi přidruženými hospodářskými funkcemi, a při tom zachovat a podpořit vše cenné a autentické, co se dochovalo.

Chybělo málo a zámecký areál Navarov mohl být dalším historickým místem, které bychom za pár let marně hledali na mapě. Posledních sto let bylo s areálem zacházeno špatně až na hranici znehodnocení. Vlivem mnoha adaptací, zanedbáním a četnými destrukcemi celých objektů bylo rozvržení areálu nečitelné a na dochovaných budovách (zejména zámku) byly odstraněny skoro všechny autentické prvky. Návrh měl umožnit areálu Navarovského zámku plnohodnotný současný život, a navíc mu dát opět historickou tvář. Idea byla prostá –  barokní objekty si zaslouží obnovit v historicky odpovídající podobě, nové architektonické vstupy nesmějí rušit ani popisně kopírovat a torza kamenných budov musejí ukázat svou sochařskou kvalitu.

Zámek Navarov s parkem jsou zapsány jako nemovitá kulturní památka. Nachází se na samotě uprostřed lesů nad divokým údolím řeky Kamenice. Nejstarší budovy jsou barokní ze 17. století.  Původní usedlost se skládala z mnoha objektů, obklopujících hospodářské nádvoří. Doplněny byly romantickým parkem s altánem a zelinářskou zahradou. Po sérii požárů a přestaveb ztratily budovy s výjimkou altánu i poslední zbytky barokních fasád, řada objektů časem podlehla destrukci. Původní vzhled budov se ukázal až na malé výjimky nedohledatelný. Náš návrh obnovil základní rozvržení areálu ve čtyřech kvadrantech – zámecké nádvoří, romantický park, hospodářská louka a sad se zelinářskou zahradou.

Zámecké nádvoří získalo pravidelnou osovou barokní kompozici, jíž vládne zámek s odpovídající nově vytvořenou fasádou. Cezury po nedochovaných budovách zprostředkovávají průhledy do okolní krajiny.  Zámek slouží jako byt majitele, zároveň ovšem poskytuje zázemí správě lesního hospodářství a také může sloužit příležitostným kulturním akcím. V přízemí se totiž nachází komorní koncertní sál s kvalitně řešenou akustikou a v neposlední řadě pečlivě restaurátorsky obnovená kaple.
Kompozici hlavní budovy vůči nádvoří doplňují dům hospodáře (neboli byt správce) a oranžerie s nově prosklenou částí. Stodola po obnově slouží jako komplexní hospodářské zázemí. Konírna získala novou nápň jako prostor pro příležitostné veřejné společenské akce. Její formu jsme ponechali v co nejtorzálnější podobě – nechali jsme zaznít krásu monumentálního kamenného neomítnutého zdiva a dlouhou vnitřní klenbu s dochovanou původní dlažbou. Konírnu jsme pouze doplnili o nezbytné hygienické zázemí a novou sedlovou střechu. Kompozici nádvoří jsme u hlavního vstupu uzavřeli novou budovou kočárovny s novodobým abstraktním tvaroslovím, které ovšem vychází z formy klasických pilířových kočároven..
Romantický park s dominující budovou altánu tvoří intimní zónu za zámeckou zdí. Hospodářská louka a obnovený sad se zelinářskou zahradou opět slouží k drobnému zemědělství.

V rámci obnovy byly čtyři budovy zcela zrekonstruovány, dvě rekonstruovány a podstatně dostavěny, a tři objekty byly vystavěny nově.  Celek opět funguje jako hospodářské a reprezentativní těžiště lokality.   

Technické informace
Areál je zásobován elektrickou energií z fotovoltaické elektrárny,  kdy část nevyužité elektřiny se ukládá do originálního bateriového úložiště. Úložiště navíc ve spolupráci s dieselagregátem zásobuje elektřinou téměř vše v době výpadku veřejné sítě, či optimalizuje celkový příkon elektřiny areálu.  Biologická čistírna odpadních vod pak upravuje vodu do kvality vhodné i pro ryby v obnoveném rybníčku.
Nový systém vytápění areálu má zdroj v soustavě vrtů pro tepelné čerpadlo v kombinaci s kotlem na dřevo. Použití vrtů je i pro chlazení podkroví zámku. Kompletně nové jsou veškeré areálové rozvody.  Vybudována nová vrtaná studna pro pitnou vodu. Vybudován protlak pod okresní komunikací pro odtok rybníčku.

Stavební práce
Zámek: Sanace velkého statického narušení zdiva a kleneb - ztužování zděných konstrukcí, přezdění části kleneb. Krov a dřevěný strop nad 2. NP pochází z 19. století, byla nutná výměna z důvodu kompletního narušení dřevomorkou. Sanace zemní vlhkosti – odvětrávané skladby podlah, dvojitý systém drenáží.
Nový systém podlahového vytápění v kombinaci s tělesy a krby/kamny. Nové vnitřní okenice jako tradiční ochana proti úniku tepla. Chlazení pomocí stropních panelů v podkrovních apartmánech. Akustická opatření v sále a v předsálí. Zcela nové střešní souvrství včetně nových vikýřů. Kompletně nově vytvořená fasáda z trasvápenných a vápenných omítek. Repasování výplní otvorů.
Dům hospodáře: Úpravy analogické jako v zámku včetně nové fasády a střechy s vikýři. Na rozdíl od zámku byl zachován původní krov.
Oranžerie: Nová segmentová prosklená konstrukce přistavěná k dochované zděné části. Vestavba bazénu včetně technologického zázemí. Nová fasáda a střecha na dochované části.
Stodola: Posílen a opraven zachovaný krov, stabilizovány vychýlené obvodové stěny pomocí vnitřní hospodářské vestavby z prolévacích tvárnic a pomocí ocelových táhel. Nová fasáda a střešní souvrství.
Konírna: Stabilizováno a doplněno chybějící obvodové zdivo, obnovena původní podlaha, upravena provizorní panelová střecha pro nástavbu nového dřevěného vaznicového krovu, nové zastřešení, nová vestavba sociálního zázemí. Fasáda ošetřena vyspárováním – torzální úprava.
Kočárovna: Zděná pilířová novostavba. Zdivo prolévací tvárnice, dřevěný vaznicový krov.
Altán: Řešení zemní vlhkosti a zatékání terasou. Odstranění přidaného novotvaru střechy. Obnovení a oprava krovu včetně břidlicové krytiny. Pečlivě obnovená původní barokní fasáda.
Drobné stavby: Doplnění drobných užitkových většinou dřevěných staveb – skleník, dřevník, psinec, stáj. Oprava zdí obklopujích areál včetně dostavby zborcených částí a restaurování kamenických a sochařských prvků. Obnova původního pivovarského rybníčku. Repase kamenné kašny.
Sadové úpravy: citlivá obnova původní zámecké zahrady, sad s ovocnými stromy, zelinářská zahrádka, doplnění zeleně na zámecké nádvoří, řešení ploch v dotyku s areálem.

Autorská zpráva 

Autoři: Martina Novotná a Michal Pokorný, m3m s.r.o.
Krajinářské úpravy: Kamila Krejčiříková, Atelier Krejčiříkovi s.r.o.
Spolupráce: Tomáš Vávra - interiéry, vizualizace; Petr Franze - stavební část, koordinace; Tomáš Dvořák - stavební dozor; Tomáš Berger - restaurování kaple; Karolína Antošová - vybavení interiéru
Obestavěný prostor: 21 900 m3
Celková řešená plocha: 31 000 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

16. 4. 2021 23:19:27. Re: Navarov – revitalizace zámeckého areálu. Barbora V

 
 
 
 

5. 4. 2019 09:24:13. Re: Navarov – revitalizace zámeckého areálu. Jarmila

  Musím pogratulovat, obnova působí velmi povedeně a vyváženě

5. 4. 2019 10:19:20. Re: Navarov – revitalizace zámeckého areálu. Daniel

  Tady nelze než smeknout, staré citlivě obnoveno a nové citlivě vloženo.

16. 4. 2021 23:19:27. Re: Navarov – revitalizace zámeckého areálu. Barbora V

  Drobný detail: zámek se jmenuje Návarov ;)

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz