Návrh výškové budovy v prostoru Nové Karoliny v Ostravě

Návrh výškové budovy v prostoru Nové Karoliny v Ostravě

(13. 9. 2021) CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a ANARCHITEKT

   
 
 
 
 

Návrh výškové budovy v prostoru Nové Karoliny v Ostravě

Zastupitelům města Ostravy bude ve středu 15. září 2021 prezentován architektonický návrh nové výškové budovy na pozemku bývalé koksovny Karolina. Návrh vznikl ve spolupráci dvou architektonických ateliérů CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a ANARCHITEKT. 

Zástupci ostravské společnosti RT TORAX a architektonických ateliérů CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS a ANARCHITEKT představí zastupitelům Statutárního města Ostravy nový návrh architektury výškové budovy v centru města v návaznosti na vyhodnocení geologického průzkumu. Nová budova je tvořena jednou dominantně vertikální věží a zvýšenou platformou, která propojí historické jádro města s územím Nové Karoliny.

„Chceme postavit novou dominantu Ostravy. Budovu, která svojí architekturou, kvalitou provedení a technologickou vyspělostí symbolizuje probíhající proměnu města. Je to ambiciózní projekt, který sází na prosperitu Ostravy a celého kraje v příštích desetiletích,“ uvedl partner a zakladatel společnosti RT TORAX Tomáš Häring.

Výšková budova je navržena ve tvaru přesýpacích hodin, v polovině otočených o devadesát stupňů. Spojuje dva tvary orientované ve směru dvou os probíhajících centrem Ostravy, ulicí 28.října a Poděbradovou, která pokračuje ulicí Jantarovou až k Trojhalí. Tyto osy se pravoúhle kříží právě pod Frýdlantskými mosty. Parter budovy bude volně průchozí a bude navazovat na zvýšenou platformu s několika menšími objekty a veřejným prostorem malého náměstí. Platforma výrazně zasáhne do tělesa Frýdlantských mostů a bude zde vedena také cyklistická stezka spojující Porubu s centrem Ostravy.

Nová budova nabídne rezidenční bydlení s výjimečnými výhledy na Ostravu, prostory pro komerční využití, ale zejména také prostor pro veřejné plochy přístupné pro veřejnost.

„Vertikální linie a ostré tvary nové budovy odkazují na architekturu bývalé koksovny a dolů, které se v této lokalitě nacházely. Inspirujeme se průmyslovou minulostí tohoto místa, ostatně při naší práci se vždy snažíme reflektovat prostředí, do kterého navrhujeme. Nová výšková budova vznikne na samém okraji historického centra Ostravy. Nebude zde solitérem, je potřeba ji vnímat v perspektivě blízké budoucnosti. V jejím okolí vyroste v příštích letech celá řada moderních staveb. Kolem Nové Karoliny, Trojhalí a DOV vzniká nová městská čtvrť a naše výšková budova symbolicky propojí staré město s tím novým,“ okomentoval architektonický návrh jeho spoluautor Michal Krištof.

Společnost RT TORAX získala pozemek ve výběrovém řízení v červnu 2020. Pro přípravu projektu byla sestavena mezinárodní skupina složená z odborných inženýrů, geologů, architektů a specialistů na realitní management. Vedle specializované geologické studie bylo provedeno několik investičních  a urbanistických analýz mapujících ekonomickou návratnost projektu, dopady na bezprostřední okolí budovy i celé město Ostrava. Výsledný tvar budovy je výsledkem nesčetného množství modelových studií provedených ateliérem CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS. Připravená projektová dokumentace bude nyní konzultována v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců Statutárního města Ostravy a investora. V březnu roku 2021 koupila společnost RT TORAX do svého portfolia budovu Nová Karolina Park stojící v bezprostředním sousedství pozemku pro stavbu nové výškové budovy.

Tisková zpráva


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

13. 9. 2021 14:42:13. Re: Návrh výškové budovy v prostoru Nové Karoliny v Ostravě. BlueBoss

  Vypadá to o moc líp, než tahle jejich hrůza: https://www.stavbaweb.cz/ostrava-tower-23261/clanek.html Snad najdou schopné statiky a požárníky, kteří si s tím poradí.

6. 1. 2022 10:49:04. Re: Návrh výškové budovy v prostoru Nové Karoliny v Ostravě. Jan Procházka

  Někdo se tady opravdu zbláznil... Už teď nejde tím místem projet a to tam ještě bude campus. Probuďte se lidi...

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz