Nový sportovní areál u řeky s pláží

Nový sportovní areál u řeky s pláží

(7. 3. 2023) Ateliér A8000 navrhl oživení břehu Vltavy v Českých Budějovicích novou pěší promenádou, cyklostezkou i sportovním hřištěm

   
 
 
 
 

Nový sportovní areál u řeky s pláží

Břeh plný života, koupání v řece, dobře přístupná pobytová louka, pěší korzo, nová cyklostezka, kvalitní gastronomie, dětské hřiště pro nejmenší, beach volejbal, workout i parkour. To vše nabídne nový areál na levém břehu Vltavy v Českých Budějovicích. Neudržovaná periferie se promění v živé místo plné sportu a kultury. Návrh od ateliéru A8000 navazuje na strategickou studii Město a voda 2020, ve které architekti zdůraznili potenciál řeky ve městě. Město již vypsalo tendr na zhotovitele první etapy a chce ji otevřít ještě letos v létě.


Řeka Vltava dnes České Budějovice spíše rozděluje. Tvoří bariéru mezi historickým centrem a sídlišti. To by se teď však mělo změnit. Architektonický ateliér A8000 se dlouhodobě věnuje tématu vody ve městě, v minulosti zpracoval například strategickou studii Město a voda 2020, ve které poukázal na nutnost zapojení vody do fungování města. „Město je nyní k řece obráceno zády, což je velká škoda. Je potřeba posílit a podpořit příčné propojení městských částí přes Vltavu a zpřístupnit břehy. V Českých Budějovicích se vždy žilo u řek, voda přinášela městu život, obživu a později i zajímavé možnosti trávení volného času. Rádi bychom navázali na tradici městských říčních plováren a proměnili toto pozapomenuté území v atraktivní zónu plnou sportu, kultury, kvalitní gastronomie a odpočinku,“ říká architekt Martin Krupauer.

Analýza stanovila také klíčová území dalšího rozvoje, jedním z nich je levý břeh Vltavy v prostoru od Nového mostu až za areál Čečetka-interier. Jde o první etapu realizace širšího záměru nového vedení města České Budějovice, jehož cílem je postupná proměna celé lokality, dosud vnímané jako neudržovaná periferie, na plnohodnotnou sportovní a volnočasovou zónu. Jedná se přitom o velmi strategicky položené místo, lokalita se nachází na oblíbené levobřežní cyklistické a pěší trase, v těsné blízkosti sídliště Vltava. 

Město zde historicky vybudovalo dvě menší písečné pláže doplněné plovoucími koupacími moly. Nynější záměr chce plně využít potenciál místa a nabídnout občanům prostor ke sportu i zábavě. Propojení vody, sportu a zeleně nyní naváže na tradici říčních plováren, které v Českých Budějovicích čile fungovaly až do 2. světové války. Ateliér A8000 rozpracoval návrh na podzim 2022, rekreační areál by se měl otevřít už v létě 2023. Investorem je město České Budějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem a za velkého pochopení Povodí Vltavy. 

Celková koncepce transformace lokality staví na několika základních principech. Chystá se přesun cyklistické dopravy na okraj území, nová cyklostezka povede prostorem u sousedících hal. Stávající cyklostezka se naopak promění na živou pěší promenádu. „Břeh Vltavy by měl sloužit všem obyvatelům města a nejrůznějším cílovým skupinám. Velmi důležitý je celodenní provoz. Ráno se zde zastaví na kávu maminky s dětmi, odpoledne přijdou lidé se slunit a koupat, zasportovat si a večer si sem zajdou nejenom mladí lidé na koncert a na drink. Multifunkčnost se nám ověřila ve všech našich projektech,“ popisuje architekt Martin Krupauer.  

Zásadním cílem je vytvořit z lokality celoročně využívané rekreační území. S tím souvisí nejen kvalitní vybavení lokality, ale i dlouhodobá strategie provozování, organizace akcí, udržování atmosféry, úrovně služeb a kvalitní údržba.

Aktivity areálu se koncentrují do dvou základních těžišť území, jejichž rozhraní tvoří stávající cyklostezka umístěná na koruně protipovodňové hráze. Dolní část představuje snížené území mezi hrází a hladinou Vltavy. Tato travnatá berma s písečnými plážemi je přitom součástí aktivní záplavové zóny Vltavy. Navrhované objekty proto nijak neomezují kapacitu koryta a nepůsobí ohrožení v případě povodně. Vzniknou zde travnaté a písečnými pláže, čtyři beach volejbalové hřiště, koupací mola a lavičky s vyhlídkou na Vltavu. Lepší vzájemné propojení rekreačních ploch zajistí nové terénní schodiště. Lehátka, slunečníky a další sportovní vybavení si budou moci návštěvníci zapůjčit v horní části území. Součástí projektu je také sezónní eventová plocha s kapacitou až 1500 lidí. 

Horní část areálu se nachází za protipovodňovou hrází a mimo aktivní zónu. Tvoří ji trojúhelník mezi stávající cyklostezkou a obchodními areály. V tomto území jsou navrženy různé typy dětských a sportovních hřišť, plochy zeleně, zázemí rekreačních a sportovních ploch, centrum kulturního dění neboli centrální „náměstíčko“. Pomyslné společenské centrum rekreační zóny se skládá z modulárních kontejnerů doplněných dřevěnými terasami a mlatovými plochami pro venkovní posezení. Kontejnerový design spoluvytváří neformální prostředí. Přírodní barevná škála harmonicky komunikuje se zemitostí okolní krajiny. Základním materiálem fasád je corten v kombinaci s dřevěným obkladem. Součástí modulární sestavy je také vyhlídková lávka. Část střech bude využita pro terasy s posezením, zbytek bude pokryt extenzivní zelení. Návštěvníci zde mohou využít kavárnu, bistro, půjčovnu sportovního vybavení, šatny, hygienické zázemí či podium pro nejrůznější sportovní, hudební a další kulturní akce. 

„Budějčáci si zaslouží takový areál, protože dnes za ním bohužel spousta z nich musí jezdit na Hlubokou. My jsme jim takový areál v programu slíbili a ten slib tedy plníme. Tohle místo je pro to ideální a přístup k vodě považuji za klíčový. Věřím, že ho budou využívat nejen obyvatelé blízkého sídliště Vltava, ale i okolních sídlišť Máj, Čtyři dvory, Šumava nebo Pražského sídliště,“ říká investiční náměstek primátorky Petr Maroš. 

V jižní části najdeme workoutové hřiště. Součástí sestavy je několik hrazd v různých výškách, bradla, workoutové lavice, venkovní posilovací stroje včetně prvků pro hendikepované. Parkourové hřiště tvoří sestavy kombinující trubkové konstrukce s balančními prvky a boxy pro trénink výskoků a přeskoků. Dětské hřiště se nachází severně od workoutové zóny a nabízí herní prvky pro všechny věkové kategorie. Plochy jsou převážně travnaté, lokálně doplněné mlatovým a kaučukovým povrchem. Mezi herní prvky patří pružinová houpadla, pískoviště, lezecká sestava, kolotoč, houpačky, zemní trampolíny i mlhoviště. Vše bude provedeno v přírodních materiálech a jemné barevné škále inspirované přírodou. Součástí první etapy je také beach volejbal arena se dvěma profesionálními hřišti a terénními tribunami. Návrh pracuje se stávající zelení obohacenou o výsadbu nových stromů, keřů i bylinných výsadeb. Zeleň pocitově rozdělí různá herní území na zóny pro nejmenší děti, teenagery a dospělé, současně jim však nebrání se vzájemně vnímat, setkávat a prolínat. 

Autorský tým: Martin Krupauer / A 8000, Pavel Kvintus, Martin Sedmák, Daniela Týfová, Andrej Kacera

Tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

7. 3. 2023 14:33:44. Re: Nový sportovní areál u řeky s pláží. Jiří Kalvach

 
 
 
 

7. 3. 2023 14:33:44. Re: Nový sportovní areál u řeky s pláží. Jiří Kalvach

  Ovšem, taková prostředí architekti vymýšlí, aby prostředí pro život občanů zpříjemnili. U Budějovic bych bral i to, kdyby celé centrum bylo pěší zónou i 5 km dlouhou, aby auta neměla tudy tranzit. Kolik roků je celé město denně ucpáno a lidé jsou otravováni zplodinami, hrozbou kolize, hlukem a zranění? Jak dlouho se vleče dokončení obchvatu a napojení na D3? Je to bída, ty České Budějovice. Převezmou štafetu nejhoršího města ČR pro vnitřní a tranzitní dopravu po Přerovu?

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 a href="https://bmone.cz/" target="_blank"Business Media One, s. r. o./a Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: a href="mailto:stavbaweb@bmone.cz"stavbaweb@bmone.cz/a