O nás / Kontakt

O nás / Kontakt

Stavbaweb.cz je portál sloužící pro odbornou architektonickou veřejnost, studenty, stavební a památkové úřady a laické zájemce o architekturu. Kromě aktuálního zpravodajství z oboru architektury a stavebnictví uveřejňuje podrobné informace o stavbách, reference stavebních a dodavatelských firem a informace o produktech pro stavebnictví. Registrovaní uživatelé získávají denní informační servis stavbawebu prostřednictvím e-mailového newsletteru.

Stavbaweb je úzce spjat s architektonickým časopisem Stavba, který čtyřikrát ročně přináší aktuální novinky ze světa architektury a stavění. Jednotlivá čísla jsou většinou tematicky uspořádána, přičemž stěžejní a pravidelně se vracející témata jsou věnována otázkám rozvoje měst, bydlení a rekonstrukcím. Časopis je určen nejen architektům, projektantům a studentům, ale všem, kdo se zajímají o architekturu a stavění.

stavbaweb.cz
Business Media One, s. r. o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5
e-mail: stavbaweb@bmone.cz

Redakce
Lidmila Burianová
e-mail: lidmila.burianova@bmone.cz
Hana Vinšová
e-mail: hana.vinsova@bmone.cz

Inzerce
Jiří Ladman
tel.: 602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmone.cz

Alena Vališová
tel: 602 329 862
e-mail: alena.valisova@bmone.czČasopis Stavba
ISSN 1210-9568
MK ČR E 6688
Vychází čtyřikrát ročně

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
pro ČR zajišťuje SEND Předplatné, s. r. o.
Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9
tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370
e-mail: bm@send.cz
Předplatné lze objednat též na www.send.cz.

Předplatné pomocí SMS ve formátu:
Stavba, vaše jméno a adresa na tel.: 605 202 115

Elektronická verze časopisu
Předplatit si lze i jen elektronickou verzi časopisu včetně archivních čísel od roku 2010. Objednávejte na www.send.cz.
Předplatné pro Slovenskou republiku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel.: +421 244 458 821, +421 244 458 816
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

VYDÁVÁ
Business Media One, s. r. o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5

IČ: 03582604
DIČ: CZ03582604
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144192
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č. ú.: 1277795031/2700

REDAKCE
Lidmila Burianová (šéfredaktorka)
e-mail: lidmila.burianova@bmone.cz
Mariana Pančíková
e-mail: mariana.pancikova@bmone.cz

PŘEKLADY
Milena Sršňová

ART DIRECTOR
Matěj Kotrba
e-mail: matej.kotrba@bmczech.cz

INZERCE
Jiří Ladman
tel.: 225 351 340, 602 372 312
e-mail: jiri.ladman@bmone.cz

Alexandra Manová
tel: 770 195 605
e-mail: alexandra.manova@bmone.cz

MARKETING
Kateřina Svoradová
e-mail: katerina.svoradova@bmone.cz

REPRODUKCE
DTP studio, Business Media CZ
e-mail: dtp@bmone.cz

 
Nové komentáře

16. 9. 2019 15:25:04

Re: HELUZ SIDI

Dobrý den, vzpomněl jsem si, že jsem se setkal před několika lety na mnou počítané stavbě s podobně revolučním přístupem od jedné poměrně renomované stavební firmy. Jednalo se o střední zeď tl. 300 mm, na které z obou stran byly uloženy stropní panely Spiroll na rozpětí 7 metrů a stavba měla nejméně 3 podlaží. Ve střední zdi byly otvory, takže bylo poměrně obtížné vydimenzovat nejen zdivo, ale hlavně pak pilíře. Tehdy ještě byly cihly P+D, tak jsem použil myslím P15 a pomáhal jsem si hlavně maltou. Pak mi volal investor, že mají vyzděn v suterénu asi 1 metr zdiva a když se o vyzděnou zeď opřel, tak ji vyvrátil. Příčinou bylo to, že dodavatel v rámci urychlení stavby zvolil tehdy nové broušené cihly a tekovrstvou maltu nanáčel také malířsky zednickou štětkou. Ovšem dělo se to v létě při venkovní teplotě 30° C. Takže než stihli položit cihly, tak malta byla suchá, protože ani cihly nevlhčili. Požadoval jsem tehdy vyjádření výrobce cihel a ten takovou praxi dodavateli posvětil. Což je jiný problém, že dodavatel materiálu obvykle své odběratele tímto způsobem chrání. Takže lze vlastně můj příspěvěk chápat jako potvrzení slov z článku o tom, že se na stavbě i s dobrými materiály na stavbě pracuje tak, že se prakticky znehodnotí. Takže doufejme, že popsaná nová malta by mnou popsaný způsob nanášení i v tom velkém horku přežila "bez ztráty kytičky" a lze ji tedy považovat za lidově řečeno "blbuvzdornou".

14. 9. 2019 20:31:29

Re: Občané mohou ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátor...

(17. 6. 2019 14:07:48. Re: Praha má plán, jak Bubny-Zátory proměnit v plnohodnotnou čtvrt) Možné připomínky: Je důvodná obava, že záměr poslouží zejména ke zdůvodnění nedodržení termínu schválení Metropolitního plánu. Změna ÚP vyvolá dlouhodobé projednávání nesčetných problémů. Doprava - není objektivní posouzení stavu ani dopadů, které nárust desetitísíců aut způsobí. Městský okruh má dle EIA pokračovat až po dokončení vnějšího okruhu Prahy. Do té doby MO ústí na Pelc Tyrolce, kde včetně výdechů z tunelu zamořuje oblast s VŠ areálem a ul. V Holešovičkách. Rychlodráze na letiště brání zamítnutí Prahy 6 druhé koleje. K obsluze čtvrti se dále uvažuje využití SJ magistrály, která je tím fixována. Nárusty zátěže způsobí neřešitelné dopravní kolapsy v celé trase Prahou. Pozemky již mají ve vlastnictví převáženě developeři, kteří budou mít zájem na maximálním vytěžení, to zn. 8 pater (Vinohrady 6 pater výjimečně) bude převažující. Město bude obtížně prosazovat veřejné zájmy. Nové byty budou drahé a převážně dostupné jen jako investice. Vltava je nadregionální biokoridor a výškové stavby k ní nepatří. Zmíněný program je naddimenzovaný, otázkou je jeho správnost. Praha má aktualizované strategické plány v nichž stále patří k prioritám : evropské město vzdělanosti, významných kulturních, vědeckých institucí apod. Kde budou? Na území je dosud plocha ZVS určena pro VŠ -UK. Již není. Dokud nebude redukována tranzitní doprava magistrály, je také diskutabilní navrhované situování koncertní síně.

 
© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.