Stavba roku 2019

(ČTK, doplněno Stavbaweb) – Stavbami roku 2019 jsou vzdělávací a výcvikové středisko UPO Velké Poříčí, budova DRN v Praze, přestavba a rozšíření čistírny odpadních vod na pražském Císařském ostrově, mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích nad Nisou, Ájurvédský pavilon v Počátkách a Corso Pod Lipami v Řevnicích. Středisko UPO ve Velkém Poříčí získalo zároveň cenu veřejnosti. Titul Zahraniční stavba roku získal zdvihací most přes řeku Martwa Wisla v polském městě Sobieszewo. Výsledky 27. ročníku v pondělí 21. října večer vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje. Titul Osobnost stavitelství letos získal Jan Fibiger.

Do letošního ročníku přišlo 53 přihlášek v kategorii domácích staveb, o 11 více než loni. Odborná porota nominovala 17 z nich. Hodnotila kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort.

Porota většinou uděluje titul Stavba roku pěti stavbám. Letos potřetí za 27 let udělila šest titulů. „Letošní úroveň byla velmi vysoká. Pětici titulů udržet nešlo, i tak je šest jen dolní hranice. Nebylo by však vhodné tituly devalvovat výraznějším zvyšováním jejich počtu. Jako obvykle čekala porotu rozmanitá skladba staveb, z toho některé typy zcela nově. Od mateřské školy přes halu logistického centra k železnici, přehradě a čistírně odpadních vod,“ uvedla předsedkyně poroty Radomíra Sedláková.

V případě modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska UPO Velké Poříčí na Náchodsku porota ocenila vytvoření unikátní cvičné stavby s potřebně komplikovanými částmi se zřetelem k vysoké výtvarné hodnotě betonové konstrukce. „Jedná se o neobvyklou kombinaci železobetonového a ocelového skeletu, která odpovídá nárokům na maximální univerzálnost nejen prostoru, ale i kotvení komponentů nebo způsobů jištění,“ uvedla porota.

Administrativní budova DRN na pražské Národní třídě získala ocenění za výrazné použití zelených prvků a ojedinělé propojení starého a nového v jednom celku. Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze porotu zaujala vytvořením technicky a prostorově náročné stavby a splněním technologických požadavků.

Mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích na Nisou byla vyhlášena za vytvoření netradičního prostoru pro rozvoj dětí se zřetelem k použitým stavebním materiálům. U Ájurvédského pavilonu v Resortu Svatá Kateřina v Počátkách porota ocenila citlivou kombinaci přírodních materiálů a novodobých technologií. Komplex bytových domů Corso Pod Lipami v Řevnicích získal cenu mimo jiné za to, že investor zajímavě navrhl komerční plochy.

Letos pošesté byla vyhlášena Zahraniční stavba roku. O titul se mohou ucházet stavby, které realizovaly české firmy. Porota vybírala ze šesti kandidátů. Zvítězil zdvihací most přes Martwu Wislu ve městě Sobieszewo, který postavil Metrostav. Celková délka přemostění je 173 metrů a šířka nosné konstrukce je téměř 15 metrů.

Titul mohly získat nové i rekonstruované budovy, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, dopravní a inženýrské stavby i specifická stavební díla. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudování do konce letošního května.

___

Známe držitele prestižních titulů STAVBA ROKU 2019 a dalších udělovaných cen
Celkem 6 titulů Stavba roku 2019, 14 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a tituly Zahraniční stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019, byly uděleny na slavnostním galavečeru 27. ročníku největší celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2019, který se uskutečnil v pondělí 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Hlavním organizátorem soutěže je každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Večer byl jako každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a byl zároveň důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských a dopravních staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí.

Večera se účastnila řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Jedním z hostů večera byl i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na slavnostním galavečeru tradičního 27. ročníku soutěžní přehlídky se hosté opět seznámili nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Zároveň seznamuje také s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Galavečer byl vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím“, připomíná ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda rady programu.

Porota Stavby roku 2019 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty, Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 53 přihlášených staveb a najela rekordních 2 690 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval i filmový štáb.

Během večera byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnesl ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a viceprezident SIA ČR – Rada výstavby.

Součástí slavnostního večera, který je vrcholem a jednou z největších oslav stavitelství v České republice, bylo i předání ocenění Nejlepší stavební firma roku 2018 a Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018. Toto ocenění se uděluje každoročně za předchozí kalendářní rok, a připomíná tak důležitost všech zúčastněných v procesu výstavby. Mezi letošními oceněnými jsou Heluz, P – D Refractories CZ, Termax, Valc a společnost Metrostav.

Stavba roku 2019 také v letošním roce přišla kromě tradiční mediální kampaně i s dlouhou řadou každoročních putovních výstav. Přihlášené i oceněné můžete potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit ve filmových dokumentech, na výstavách i v katalogu. Celý prosinec 2019 a následně leden 2020 bude výstava, včetně filmových projekcí, k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, a vernisáž se uskuteční 5. prosince 2019.

Stavba roku 2019 přinesla opět jedinečný tištěný katalog, který je výjimečný svou komplexností, na 236 stranách se v něm seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi nominovanými a přihlášenými stavbami a projekty.


Přehled udělených cen 27. ročníku Stavba roku 2019:
Tituly Stavba roku 2019:

UPO Velké Poříčí – modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Přihlašovatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
Investor: ČR – HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Autor: Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička, Pavel Velich
Projekt : ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Dodavatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové

DRN, Praha
Přihlašovatel: Hinton, a.s.
Investor: SEBRE, a.s.
Autor: Stanislav Fiala
Projekt: Fiala + Nemec s.r.o.; NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o.
Dodavatel: Hinton, a.s.

CELKOVÁ PŘESTAVBA  A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ, etapa 0001 – Nová vodní linka
Přihlašovatel: SMP CZ, a.s., vedoucí člen sdružení ÚČOV PRAHA
Investor: Hlavní město Praha
Projekt: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel: Sdružení ÚČOV Praha (SMP CZ a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SUEZ International,
WTE Wassertechnik GmbH, DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s)

Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou
Přihlašovatel: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Autor: Petr Stolín, Alena Mičeková
Projekt: CUBE LOVE s.r.o.
Dodavatel: BREX spol. s r.o.

Ájurvédský pavilon, Resort Svatá Kateřina, Počátky
Přihlašovatel: ŠÉM, a.s.
Investor: ŠÉM, a.s.
Autor: Jakub Tejkl
Projekt: Jakub Tejkl
Dodavatel: ŠÉM, a.s.

Corso Pod Lipami, Řevnice
Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
Investor: 2Q spol. s r.o.
Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.
Projekt: DELTAPLAN spol. s r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.

Zvláštní ceny 2019:
Cena předsedy Senátu parlamentu České Republiky
Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času,Trutnov
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Město Trutnov
Autor: Martina Rosová, Michal Rosa, Dana Peterková
Projekt: JIKA-CZ s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Vývojový areál Fryčovice, II.etapa
Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Investor: IDEA AIR, s.r.o.
Autor:  David Kotek / PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Projekt: INPROS FM, s.r.o.
Dodavatel: Beskydská stavební a.s.

Cena Ministerstva kultury ČR
Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavba spojovací chodby, Praha
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor:  Národní muzeum
Autor: Zdeněk Žilka (hlavní architekt rekonstrukce)
Projekt: Sdružení „Národní muzeum“ (VPÚ DECO Praha a.s.; SUDOP PRAHA a.s.)
Dodavatel: Sdružení M-P-I Národní muzeum (Metrostav a.s.; Průmstav a.s.; IMOS Brno a.s.)

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Krajský úřad Jihočeského kraje
Autor: Milan Špulák ml., Milan Špulák
Projekt: JPS J. Hradec s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.

Cena primátora Hlavního města Prahy
DRN, Praha
Přihlašovatel: Hinton, a.s.
Investor: SEBRE, a.s.
Autor: Stanislav Fiala
Projekt: Fiala + Nemec s.r.o.; NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o.
Dodavatel: Hinton, a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky Smart Cities
Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: ISP Hradec Králové, a.s.
Autor: Jaromír Chmelík
Projekt: Ing. arch. Jaromír Chmelík, architekti chmelík & partneři s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most,Praha
Přihlašovatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most, zastoupená Subterra a.s.
Investor:  Hlavní město Praha
Autor: Ingutis spol. s r.o.
Projekt: Ingutis spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most
(Subterra a.s., vedoucí účastník a HOCHTIEF CZ a.s.)

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České Republice
Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České Budějovice
Přihlašovatel: SALINUM CB a.s.
Investor: SALINUM CB a.s.
Autor: Lubor Gregora, Martin Veber, Jana Pincová / ATELIÉR HERITAS s.r.o.
Projekt: ATELIÉR HERITAS s.r.o., Ateliér PH6 s.r.o.
Dodavatel: AUBÖCK s.r.o.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
Modernizace trati, Rokycany – Plzeň
Přihlašovatel: SŽDC s.o., SSZ
Investor: SŽDC s.o., SSZ
Autor: Ivan Pomykáček
Projekt: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň (Metrostav a.s., Subterra a.s.)

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování
Obnova Lobezského parku Plzeň
Přihlašovatel: Statutární město Plzeň
Investor: Statutární město Plzeň
Autor: Tomáš Rákos, Zora Rákosová
Projekt:  Atelier Rákos s.r.o.
Dodavatel: GREEN PROJECT s.r.o.

Cena CZ Bim za rozsah využítí technologie Bim
Centrála ČSOB – SHQ,Praha
Přihlašovatel: Radlice Rozvojová, a.s.
Investor: Radlice Rozvojová, a.s.
Autor: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa
Projekt: Chalupa architekti, AED project
Dodavatel: Hochtief CZ a.s.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví
Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek
Přihlašovatel:  Metrostav a.s
Investor:  Město Písek
Autor: Josef Pleskot, Vladimír Janata
Projekt: AP ATELIER, EXCON
Dodavatel: Metrostav a.s

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel
Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Statutární město Teplice
Autor: Petr Sedláček / MISE s.r.o. Teplice
Projekt: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.

Zvláštní cena poroty
Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č.p.509, Vrchpolí, Zbyslavice
Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Investor:  soukromý investor
Autor:  David Kotek
Projekt:  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Dodavatel:  subdodavatelský
 
Titul Zahraniční stavba roku 2019:
Zdvihací most přes Martwu Wislu v Sobieszewie, Polsko
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Gmina Miasta Gdańsk
Projekt : EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.
Dodavatel: Metrostav a.s.
 
Titul Urbanistický projekt roku 2019:
ROZVOJ BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ
Přihlašovatel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.
Autor: Pavel Rada, Milan Rak, Alena Režná, Martina Řehořová
Projektant: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.
Zadavatel: Statutární město Brno

Hlasování veřejnosti 2019
131 121 hlasů celkem ve všech soutěžních přehlídkách
9 075 hlasů soutěž Urbanistický projekt roku 2019
1 766 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2019
120 280 hlasů soutěž Stavba roku 2019

Cena veřejnosti Stavba roku 2019 – 45 536 hlasů
UPO Velké Poříčí – modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Přihlašovatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
Investor: ČR – HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Autor: Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička, Pavel Velich
Projekt: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Dodavatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
 
Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2019 – 1 034 hlasů
Státní věznice / Maximum Security State Prison, Bosnia and Herzegovina
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.                   
Investor: Project Implementation Unit on behalf of the Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina
Autor: FRICK KRÜGER NUSSER PLAN2 GMBH
Projekt: Studio NONSTOP d.o.o. Sarajevo
Dodavatel: Joint Venture OHL ŽS – OHL

Cena veřejnosti Urbanistický projekt roku 2019 – 3 005 hlasů
Urbanistická studie – Botič, Úsek toku Botič,
protékající mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10
Přihlašovatel: Městská část Praha 10
Autor: Eva Šarochová, Václav Matějka, Michal Petr, Šimon Vojtík, Ondřej Hronek, Miroslav Krejčíř, Eliška Machátová, Jiří Rákosník
Projektant: architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. & Archum architekti s.r.o.
Zadavatel: Městská část Praha 10

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2019 www.stavbaroku.cz.
Letošní ročník nově přinesl téměř hodinový filmový dokument, který je novou, zajímanou a poutavou formou, trochu jiné podoby katalogu, a představením všech přihlášených staveb.
Filmové dokumenty Stavby roku 2019 jsou k vidění na novém YouTube kanálu Stavba roku:
Dokument všech 53 přihlášených staveb Stavby roku 2019:Filmové dokumenty i další informace najdete i na novém facebooku.
www.stavbaroku.cz

Tisková zpráva Nadace ABF

Související články:
Stavba roku 2019 představuje kandidáty na letošní tituly  18.9.2019
Stavba roku 2019 19.8.2019
STAVBA ROKU 2019 představuje přihlášené stavby a otevírá hlasování veřejnosti  15.8.2019


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*