Lodivadlo v Hradci Králové

Lodivadlo v Hradci Králové

Kavčí plácek, Hradec Králové

(20. 4. 2020) Ateliér meetplace

   
 
 
 
 

Lodivadlo v Hradci Králové

Exteriérovou divadelní scénu jsme navrhli ve tvaru lodi obrácené dnem vzhůru. Konstrukci pro zastřešení má z dřevěných a ocelových prvků s plachtovým pláštěm, využívat se bude pouze v letních měsících. Multifunkční konstrukce letní scény umožní různé dispozice a využití: zastřešené dvouúrovňové jeviště a hlediště v klasickém i centrálním uspořádání, velkou koncertní scénu, menší samostatnou stage i prostor pro závěsnou akrobacii.
Dynamicky tvarovaná dřevěná lepená žebra i ocelové vzpěry tvoří prostorově tuhou konstrukci, která přenáší namáhání větrem i rázové zatížení při akrobatických vystoupeních. Zároveň slouží k vypnutí pláště z celtoviny s vodoodpudivou fungicidní úpravou. Plachty mohou krýt interiér, být vykasány nebo tvořit pouze střechu, zároveň ponechávají konstrukci pohledovou v interiéru i v exteriéru. Zcela atypický systém upínání plachet je umístěn do T průřezu lepených oblouků, čímž je kryta připojovací spára. V hřebeni je vytvořeno podélné odvětrání zajišťující cirkulaci vzduchu a bránící přehřívání. Stavbu charakterizují přiznané detaily spojení nepravidelných dřevěných a ocelových prvků a přesné osazení na nezarovnaný památkově chráněný terén.
Loď tvoří čtyři příčné obloukové rámy s různou geometrií z lepeného dřeva, které jsou propojeny vrcholovým dřevěným trámem a soustavou obloukových a přímých ocelových ztužidel. Tři rámy jsou odkloněny ze svislé roviny o 15°, příď tvoří jeden šikmý dřevěný sloup, záď dva šikmé dřevěné sloupy. V prostoru přídě mezi sloupem a prvním rámem je vloženo patro pro umístění zařízení pro ovládání zvuku. V prostoru zádi je nezávislá konstrukce šatny a zázemí pro herce z ocelových tenkostěnných profilů s půdorysnými rozměry 3,5 x 4 m. Konstrukci je také možno smontovat pouze částečně, a to pouze záďové sloupy a další dva navazující oblouky. Pak je však krajní oblouk nutno vyztužit vzpěrami.
Opláštění je navrženo z plachy, která je rozdělena na díly vložené mezi dřevěné rámy a umožňuje tak buď celou konstrukci uzavřít, nebo ji nechat částečně otevřenou. Konstrukce šatny bude opláštěna dřevěnými deskami.
Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

20. 4. 2020 15:13:53. Re: Lodivadlo v Hradci Králové. ivan bergmann
9. 9. 2020 07:35:11. Re: Re: Lodivadlo v Hradci Králové. Stanislav Hák

 
 
 
 

20. 4. 2020 15:13:53. Re: Lodivadlo v Hradci Králové. ivan bergmann

  dobrý den, protože se staví něco podobného s protislunečními plachtami na Moravě ve Spytihněvi, prosím o Váš kontakt na výrobce plachet děkuji

9. 9. 2020 07:35:11. Re: Re: Lodivadlo v Hradci Králové. Stanislav Hák

  http://www.carlstahl-architektura.cz/membranova-zastreseni-archtex.htm
http://www.archtex.cz/cs/index.html
Dobrý den, nejsme sice autoři této stavby, ale s plachtami máme bohaté zkušenosti.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz