Nová budova společnosti Chládek a Tintěra

Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., rozšířila svoje zázemí a letos na jaře dokončila novou reprezentativní budovu navazující na stávající objekty. Nachází se tu generální ředitelství všech divizí a současně zde našlo zázemí i ekonomické oddělení, právní oddělení a oblast public relations. Kanceláře tu mají i další spřízněné firmy, jako například Prodin, to znamená projekční společnost zabývající se projektováním drážních i privátních budov, nebo firma Forgas orientující se na projektování plynových zařízení atd. Architektura budovy je účelově moderní s využitím pohledového betonu a suché výstavby. Šestipodlažní objekt byl projektován v BIM. 

Základní konstrukci tvoří železobetonový monolit založený na pilotách. Objekt je nepodsklepený. Vyzdívky, jako například parapety a některé úseky mezi sloupy, byly provedeny cihlami Porotherm. Střecha je plochá a současně „zelená“, přičemž rostliny jsou použity pouze nízké suchozemské z důvodu trvanlivosti a nenáročné údržby. Objekt je na obálce zateplen 30cm vrstvou izolační vaty. Výplně otvorů tvoří hliníková okna s trojskly. Zajímavým prvkem, který upoutá na první pohled, je předsazená fasáda z tvarovaných hliníkových elementů, jejíž hlavní funkcí, pomineme-li architekturu, je stínění. Administrativní budovy s bohatě dimenzovaným zasklením trpí přirozeně nadměrným přehříváním, a tak je potřeba přísun sluneční energie utlumit. Na fasádě bylo použito více než 17 druhů atypických dílců, takže jejich sestavení bylo poměrně náročné. Hliníkové prvky fasády se objevují rovněž jako designový doplněk v prostoru recepce. Zajímavostí je, že jsou zavěšeny na CD profilech použitých v suché výstavbě.

Vnitřní prostory v suché výstavbě
Všechny příčky v objektu, včetně mezikancelářských prostor, jsou provedeny v suché výstavbě ze sádrokartonových desek Knauf. Základním typem příčky je konstrukce W112 s dvojitým opláštěním deskou 12,5 mm White. Důležitým kritériem pro volbu dvojitého opláštění byly nejen pevnostní parametry, ale rovněž akustický komfort, který je v pracovním prostředí administrativní budovy nutný. Příčky tak splnily všechny požadavky investora na stavební zvukovou izolaci. Ve většině kanceláří jsou rovněž instalovány standardní sádrokartonové do hladka vytmelené pevné podhledy. Za povšimnutí stojí zajímavé detaily napojení sádrokartonových konstrukcí k betonovému monolitu, které jsou na mnoha místech přiznané a podtrhují industriální charakter budovy. Takové detaily najdeme na chodbách a pak také ve spojovací prosklené „páteřní šachtě“, do které ústí všechny chodby, schody a je zde instalována výtahová šachta. Za zmínku stojí i četná a mnohdy rozměrově nadstandardní revizní dvířka instalovaná v podhledech.

Desky RED Piano oddělují požární úseky
V místech, kde jsou odděleny dva odlišné požární úseky, jsou v sádrokartonových konstrukcích uplatněny protipožární desky Knauf RED Piano v předepsané tloušťce. Z hlediska požáru je „nejnebezpečnější“ místností sklad papírenských potřeb. V tomto případě jsou stěny provedeny s oboustranně dvojitým opláštěním „červenými“ deskami Knauf RED Piano. Zde jsou použity i speciální bezpečnostní ocelové dveře. Sádrokartonové desky RED Piano najdeme rovněž ve všech únikových koridorech a také v požárních a instalačních šachtách, kterých je vzhledem k charakteru budovy požehnaně. V prostupech instalací jsou použity systémové požární ucpávky. Na toaletách ve všech patrech budovy byly tradičně v sádrokartonových konstrukcí nahrazeny White desky impregnovanými deskami Knauf Green z důvodu zvýšené odolnosti vůči vlhkosti. V místech, kde byly provedeny vyzdívky, byl použit systém tzv. suché omítky. To znamená, že na porothermovou vyzdívku byly přímo nalepeny sádrokartonové desky White. Důvodem byla nejen rychlost, ale také pohledové sjednocení povrchu, který je v celé budově, vyjma betonových detailů, hladký. Před lepením desek byl povrch vyzdívky opatřen penetrací Knauf Aufbrennsperre.

Akustiku vyřešily podhledy s deskami Knauf Cleaneo
Speciální požadavek na prostorovou akustiku si vyžádal konferenční sál. Proto zde byla použita konstrukce děrovaného podhledu s deskami Knauf Cleaneo. Děrované (kulaté děrování) desky perfektně pohlcují odrážející se zvukové vlny při různých prezentacích a přednáškách i při větším počtu účastníků. Současně však také dodávají interiéru zajímavý designový prvek. Spáry mezi deskami nejsou tmeleny, což byl účel. Stejný typ podhledu se použil také v jídelně, která slouží nejen pro zaměstnance firmy, ale je otevřena i pro veřejnost, takže se zde potkává skutečně mnoho lidí. Díky akustickému podhledu však nikdo nikoho neruší a řeč je dobře srozumitelná pro toho, komu je určena.

Projekt budovy „D“ byl svěřen sesterské projekční společnosti firmy Chládek a Tintěra. Generálním dodavatelem byla firma Chládek a Tintěra Pardubice, divize pozemních staveb. Realizaci suché výstavby prováděla firma UNI-GIPS spol. s r. o. z Hradce Králové. Stavba objektu začala v srpnu 2018 a skončila v dubnu 2020, což bylo zapříčiněno složitým pyrotechnickým průzkumem, neboť se jedná o místo, které bylo ve válečném období terčem spojeneckých útoků.

www.knauf.cz

Článek vyšel v časopise Stavba 3/2020

Související články:
Centrála pro ČSOB v pražských Radlicích
Nové sídlo centrály společností GoPay a TERMS
Kanceláře společnosti Red Bull
Školicí centrum Lovosice

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*