Mariánské náměstí zná svoji novou podobu

Architektonické studio Xtopix představilo novou podobu Mariánského náměstí. Ta vznikla po participaci s občany, kteří vyjádřili přání, aby se náměstí stalo místem odpočinku i zónou pro pořádání kulturních akcí. Návrh myslí i na úpravu okolních ulic a náměstí Franze Kafky. Náměstí by se mělo začít rekonstruovat v roce 2022.

Mariánské náměstí je místem, kde kromě Magistrátu hl. m. Prahy sídlí i další zásadní pražské instituce jako například Městská nebo Národní knihovna. V současné době funguje pouze v testovacím režimu, jeho stav ale vyžaduje trvalou proměnu. Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) proto v loňském roce vysoutěžil zpracovatele návrhu náměstí, architektonické studio Xtopix, které dnes představuje jeho novou podobu.

„Těší mě, že náměstí před pražským magistrátem konečně nabude reprezentativní podoby, kde si lidé mohou odpočinout od rušného centra. Jako velice důležitou součást nové podoby Mariánského náměstí vidím vysazení nové zeleně – konkrétně tří javorů. Javory dobře snáší sucho i náročné podmínky, které v centru města máme a já se už moc těším, až si pod nimi posedím,“ popisuje proměnu náměstí pražský primátor Zdeněk Hřib. To se promění v pěší zónu s nově zasazenými javory, které poskytnou nezbytný stín, s lavičkami, stolky, ale také vodními prvky. Na náměstí bude umístěna kašna, několik pítek i vodní trysky, které osvěží v parném létu a poslouží i jako hravý prvek pro děti.

Jižní část náměstí pak poskytne variabilní prostor pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí, které má v režii Městská knihovna. Kulturní program se zaměří na divadelní představení, koncerty, veřejná čtení i pořádání trhů. „Oceňuji, že na proměně náměstí pracoval multioborový tým složený z architektů, dopravních inženýrů, vodohospodáře i krajinářských architektů. Náměstí tak splňuje nejenom estetické kvality, ale i funkční,“ komentuje návrh první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček. „Návrh myslí i na mikroklima ve městě tam, kde jej není možné zlepšit umístěním vzrostlé vegetace. Náměstí je totiž místem archeologických nalezišť a umístit zde více stromů je nereálné. Právě proto bude ochlazování prostoru řešeno pomocí vody, tedy umístěním kašny a mlhoviště,“ dodává Hlaváček.

V rámci nového návrhu řešení se počítá i s úpravou přilehlého okolí. A to ulice Platnéřské, náměstí Franze Kafky i ulice Kaprovy. V Platnéřské ulici bude rozšířeno tzv. koryto podél budovy Klementina z nějž vznikne široký chodník, který bude využíván i jako venkovní výstavní prostor Galerie hl. města Prahy. V ulici Kaprova pak bude vysazeno nové stromořadí.

S úpravou lokality souvisí i dopravní změny. Náměstí bude sloužit zejména pěším a cyklistům, ale umožní i nezbytný průjezd aut a dopravní obsluze. V návrhu se počítá s rozšířením chodníků a vznikem pěších a obytných zón. V lokalitě bude také zajištěno více přechodů. „Nový návrh Mariánského náměstí reaguje na zklidňování centra města, ale respektuje také nezbytnou obsluhu území. Návrh mění dopravní využití západní části ulice Platnéřská tak, že Mariánské náměstí zůstává oběma tranzitními směry nedotčeno. Současně však zachovává možnost obsluhy institucí na náměstí,“ komentuje novou dopravní situaci Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Nová podoba náměstí také respektuje historii tohoto místa. Mariánské náměstí prošlo v průběhu staletí mnoha výraznými změnami, které formovaly jeho podobu.  Architekti pracovali s tzv. pražskou asanací a její linii vyznačili pomocí umístění lavice, návrhu dlažby i zmíněných vodních prvků. „Nový návrh, jak by mělo náměstí v budoucnu vypadat, vychází z potřeb a přání občanů a za to jsem moc rád a doufám, že se stane příjemným místem pro setkávání občanů a pořádání nejrůznějších akcí,“ komentuje projekt starosta Městské části Praha 1 Petr Hejma.

Nový návrh náměstí vychází z participace s občany a místními institucemi, která proběhla v loňském roce. „Do městského plánování se vždy snažíme zapojovat občany i místní instituce, jelikož nově vznikající místa budou sloužit právě jim. Ze šetření v loňském roce vyšlo, že Mariánské náměstí má mít lokální charakter a nemá se stát druhým Staroměstským náměstím. Naopak má fungovat pro sousedská setkání i menší kulturní akce,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Od 9. do 12. září si občané budou moci prohlédnout nový návrh náměstí v Dílně Ústřední knihovny (Mariánské náměstí 1), kde bude vystaven model, vizualizace i doplňující informace o náměstí. Samotné studio Xtopix pak představí návrh veřejnosti 10. září od 17.00.

tisková zpráva

Mohlo by vás také zajímat:

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*